Gevallen van roofvogelvervolging zijn erg moeilijk op te sporen. Vooral het uitleggen van gif is een koud kunstje. Thuis bewerk je aas met gif waarna je het in het veld verspreidt, bijvoorbeeld vanuit een rijdende auto. De kans dat je wordt gesnapt is klein.

Op 19 maart 2009 werden bij de Geertruidadijk Biervliet twee dode Buizerds gevonden. Het Regionaal Milieuteam (RMT) heeft ze bij het CVI Lelystad laten onderzoek. Beide waren vergiftigd met carbofuran (Van Tulden 2010).

Op 7 april 2009 werden in een boomgaard aan de Noorddijk Biervliet vier dode roofvogels (drie Buizerds en een Spewer) en een stuk uitgelegd aas aangetroffen (zie foto). Het aas bleek bewerkt met carbofuran. Zeker twee Buizerds waren gestorven door er van te eten.Voor de Sperwer en de andere Buizerd kon dat niet bewezen worden (Van Tulden 2010).Waarschijnlijk hebben dit geval en het vorige met elkaar voldoen.

Drie dode Buizerds en een Sperwer die op 7 april 2009 werden gevonden in een boomgaard aan de Noorddijk Biervliet. Uit onderzoek door het CVI Lelystad is gebleken dat ten minste twee Buizerds zijn doodgegaan omdat ze hadden gegeten van met carbofuran vergiftigd aas. Foto: Henk Castelijns.Drie dode Buizerds en een Sperwer die op 7 april 2009 werden gevonden in een boomgaard aan de Noorddijk Biervliet. Uit onderzoek door het CVI Lelystad is gebleken dat ten minste twee Buizerds zijn doodgegaan omdat ze hadden gegeten van met carbofuran vergiftigd aas. Foto: Henk Castelijns.

Op 3 juli 2009 werd bij de Winkelzeesche Watergang (Sint Annaland) een in een brandnetelruigte platgereden Bruine Kiekendiefnest aangtroffen. Vermoedt wordt dat er opzet in het spel is (naam ontdekker bekend bij de auteur).

Op de dijk tussen de Seijdlitzpolder en de Vergaertolder bij Philippine werd op 15 juli 2009 onder het nest een dood ‘bijna vliegvlug’ jong gevonden. Uit onderzoek is gebleken dat het jong een gebroken nek had en de schelel was ingeslagen (RMT, Politie Zeeland).

Op 15 februari 2010 werd bij Sint Anna Termuiden een dode Rode Wouw gevonden. Na onderzoek door het CVI bleek het om een vergiftigd vrouwtje te gaan (Van Tulden 2011).

Op 17 april werd in de Seydlitzpolder tussen Philippine en Sluiskil een legbatterijkip gevonden (zie foto). Waarschijnlijk werd de kip uitgelegd om Vossen en/of roofvogels te vergiftigen (HC). In de winter van 2008 werd niet ver van deze locatie in een boomgaard een vergiftigde Vos gevonden (Castelijns 2009, Zoun 2009) en in de zomer van 2009 een jonge Buizerd met een gebroken nek en een inegslagen schedel (zie hierboven)

Legbatterijkip in de Seijdlitzpolder tussen Philippine en Sluiskil. Met gif behandelde kippen worden uitgelegd om roofvogels en Vossen te vergiftigen. De kip is niet op gif onderzocht, maar ter plaatse begraven. Foto: Henk Castelijns.Legbatterijkip in de Seijdlitzpolder tussen Philippine en Sluiskil. Met gif behandelde kippen worden uitgelegd om roofvogels en Vossen te vergiftigen. De kip is niet op gif onderzocht, maar ter plaatse begraven. Foto: Henk Castelijns.

In een Buizerdnest bij de Zwaakse Weel (’s Gravenpolder) zaten op 15 mei jongen. Op 28 mei was het nest leeg. Op 25 juni werden in de nestboom klimplankjes ontdekt (zie foto). Waarschijnlijk is het nest uitgehaald (Peter Boelée en Lennart Verheuvel).

Klimplankjes in een nestboom van de Buizerd bij ’s Gravenpolder. De jongen verdwenen uit het nest tussen 15 en 28 mei 2010. Foto: Peter Boelée en Lennart Verheuvel.Klimplankjes in een nestboom van de Buizerd bij ’s Gravenpolder. De jongen verdwenen uit het nest tussen 15 en 28 mei 2010. Foto: Peter Boelée en Lennart Verheuvel.