Het onderzoeksgebied van de Roofvogelwerkgroep Zeeland beslaat de gehele provincie Zeeland inclusief de voormalige buitendijkse gebieden in de Grevelingen en het Markiezaatsen Zoommeer die beide voor een deel buiten de provinciegrenzen liggen. Het totale gebied is 3.117 km2 groot, waarvan 1.817 km2 land. Het landoppervlak van Zeeland bedraagt slechts 5,3% van dat van geheel Nederland. Zie voor een beschrijving van het landschap het jaarverslag 2001 (Castelijns 2002).

In verband met roofvogelonderzoek is Zeeland opgesplitst in een aantal deelgebieden (vergelijk figuur 1 met bijlage 1).

Figuur 1. Onderzoeksgebied van de Roofvogelwerkgroep Zeeland met de deelgebieden. Zie voor verklaring van de afkortingen bijlage 1.Figuur 1. Onderzoeksgebied van de Roofvogelwerkgroep Zeeland met de deelgebieden. Zie voor verklaring van de afkortingen bijlage 1.

In Zeeland is op dit moment een heftige discussie gaande over het grondgebruik. De discussie spitst zich toe op het gebruik voor natuur versus landbouw. Het is daarom goed om in herinnering te brengen dat het grondgebruik op het land in Zeeland wordt gedomineerd door de landbouw en niet andersom, zoals wel eens wordt gesuggereerd. Het gebruik van het landoppervlak is als volgt: 78% landbouw, 8% natuur, 4% verkeer, 4% wonen en 2% bedrijven (Provincie Zeeland 2010).

Akkerland in Midden Zeeuws-Vlaanderen op 30 april 2007. Van het landoppervlak van Zeeland wordt 78% agrarisch gebruikt. [i]Foto: Henk Castelijns.[/i]Akkerland in Midden Zeeuws-Vlaanderen op 30 april 2007. Van het landoppervlak van Zeeland wordt 78% agrarisch gebruikt. Foto: Henk Castelijns.