Op en bij nesten van Sperwers Accipiter nisus in de periode 2005-2010 in Zeeland gevonden prooi(rest)en. PR=plukrest, AG=Alle resten verzameld, AH=Ad hoc resten verzameld.