Op en bij nesten van Haviken Accipiter gentilus in de periode 2005-2010 in Zeeland gevonden prooi(rest)en. PR=plukrest, AG=Alle resten verzameld.