Op en bij nesten van Slechtvalken Falco peregrinus in de periode 2005-2010 in Zeeland gevonden
prooi(rest)en. PR=plukrest, AG=Alle resten verzameld.