Op en bij nesten van Buizerds Buteo buteo in de periode 2005-2010 in Zeeland gevonden prooi(rest)en. PR=plukrest, BB=braakbal, AG=Alle resten verzameld, AH=Ad hoc resten verzameld.