Figuur 9: Prooien van de Havik gevonden bij een nest in het Veerse Meer (Rozemeijer & De Schipper 2003). Figuur 9: Prooien van de Havik gevonden bij een nest in het Veerse Meer (Rozemeijer & De Schipper 2003). Wanneer het eerste broedgeval van de Havik in Zeeland heeft plaats gevonden is niet duidelijk. Het eerste jaar dat broeden bewezen werd was 2002. Het ging gelijk om vier plaatsen (Castelijns 2004). Dat lijkt nogal onwaarschijnlijk. Vermoedelijk was de soort al een paar jaar eerder aanwezig. In 2004 ging het om vijf nestvondsten en in totaal om zeker 9 broedparen. Het aantal broedparen bedraagt inmiddels 10-17.

Helaas worden vooral nestcontroles van op afstand uitgevoerd. Daarom is alleen wat bekend over het aantal uitgevlogen jongen en maar weinig over het voedsel (figuur 9). Wat betreft het laatste wordt er volop gespeculeerd: Haviken die zich te goed doen aan kraaiachtigen (wordt toegejuicht) en Haviken die kustbroedvogels lastig vallen (wordt niet gewaardeerd). Hoe het precies zit weet niemand! Wie neemt het voortouw? Of toch maar weer op pad om een of andere verdwaalde minkukel te bekijken?

Sinds 2002 is het broedsucces van zeven nesten bekend: drie keer vlogen twee jongen uit en vier keer drie jongen.