• BIJLSMA R.G. 1997. Handleiding Veldonderzoek Roofvogels. KNNV Uitgeverij Utrecht.
 • BIJLSMA R.G. 2004. Trends en broedresultaten van roofvogels in Nederland in 2003. De Takkeling 12 (1): 7-55.
 • BIJLSMA R.G. 2005. Trends en broedresultaten van roofvogels in Nederland in 2004. De Takkeling 13 (1): 9-56.
 • CASTELIJNS H. 2002. Jaarverslag Roofvogelwerkgroep Zeeland 2001. Roofvogelwerkgroep Zeeland/Vogel-bescherming regio Delta/West Brabant. Eigen uitgave.
 • CASTELIJNS H. 2004. Jaarverslag Roofvogelwerkgroep Zeeland 2004. Roofvogelwerkgroep Zeeland. Eigen uitgave (digitaal).
 • CLARKE R. 1995: The Marsh Harrier. Hamlyn Limited London.
 • DIEPENBEEK, A VAN 1999. Veldgids diersporen. KNNV Uitgeverij Utrecht.
 • NEWTON, I 1979: Population Ecology of Raptors, T. & A..D. Poyser Berkhamsted.
 • HOF, R VAN ’T. 2004. Broedverslag Schouwen-Duiveland 2004. Eigen uitgave.
 • ROZEMEIJER G.T. & SCHIPPER N. de. 2001. Broedonderzoek op Noord- en Zuid-Beveland. Roofvogelwerkgroep De Bevelanden. Eigen uitgave.
 • ROZEMEIJER G.T. & SCHIPPER N. de 2002. Aantallen en broedresultaten van roofvogels in Noord- en Zuid-Beveland 2000-2002. Roofvogelwerkgroep De Bevelanden. Eigen uitgave.
 • ROZEMEIJER G.T. & SCHIPPER N. de 2003. Broedonderzoek van de Sperwer en Boomvalk op Noord- en Zuid-Beveland. Roofvogelwerkgroep De Bevelanden. Eigen uitgave.
 • ROZEMEIJER G.T. & SCHIPPER N. de 2002. Onderzoek naar Boomvalekn Falco subbuteo in Zeeland in 1998-2002. De Takkeling 10 (3): 256-261.
 • SIMMONS J.R. 2000. Harriers of the world, their behaviour and ecology. Oxford University Press, Oxford.