Het Figuur 1: Onderzoeksgebied van de roofvogelwerkgroep Zeeland met de deelgebieden.Figuur 1: Onderzoeksgebied van de roofvogelwerkgroep Zeeland met de deelgebieden.onderzoeksgebied van de Roofvogelwerkgroep Zeeland beslaat de gehele provincie Zeeland inclusief de voormalige buitendijkse Grevelingen en het Markiezaat die deels buiten de provincie liggen. Het onderzoeksgebied is 311.700 ha groot waarvan 181.700 ha land, de rest is water. In verband met roofvogelonderzoek is het opgesplitst in een aantal deelgebieden (figuur 1). Zie voor een beschrijving het jaarverslag van 2001 (Castelijns 2002).