Axel Tweede Verkorting 21 juli 2004. Eddy Matthijs met drie jonge Boomvalken. De jongen variëren in leeftijd van 14-18 dagen. Ze wegen 194, 255 en 274 gram en zijn uitgevlogen omstreeks half augustus. [i]Foto: Henk Castelijns.[/i]Axel Tweede Verkorting 21 juli 2004. Eddy Matthijs met drie jonge Boomvalken. De jongen variëren in leeftijd van 14-18 dagen. Ze wegen 194, 255 en 274 gram en zijn uitgevlogen omstreeks half augustus. Foto: Henk Castelijns.In 2004 werden 17 nesten opgespoord In totaal ging het om 21 broedparen. Het aantal Boomvalken in Zeeland varieert de laatste tien jaren tussen 35 en 70 paren. Er is geen duidelijke trend te bespeuren.

In 2004 werd slechts één nest beklommen. Het was wel het vroegste legsel ooit: 2 juni. Van tien nesten is het broedsucces bekend: éénmaal één jong, vijfmaal twee jongen en viermaal drie jongen.

Boomvalken bouwen zelf geen nest. Zeeuwse Boomvalken maken vooral gebruik van nesten van de Zwarte Kraai. Van de 45 keren dat sinds 1995 werd genoteerd om wat voor nest het ging, betrof het 37 keer een nest van deze soort. Andere nesten waarin werd gebroed zijn Buizerd (4x), Houtduif (2x) en Blauwe Reiger (1x). Boomvalken met hun lange vleugels en snelleFiguur 13: Prooien van de Boomvalk verzameld op de Bevelanden (nbe, zbe en hzb) en Tholen (Rozemeijer & de Schipper 2002).Figuur 13: Prooien van de Boomvalk verzameld op de Bevelanden (nbe, zbe en hzb) en Tholen (Rozemeijer & de Schipper 2002). vlucht geven de voorkeur aan open nesten waar gemakkelijk naar toegevlogen kan worden. Zwarte Kraaien bouwen het nest meestal in een vork van een boom, waardoor het nest makkelijk aan te vliegen is. Eksternesten hebben een dak en bevinden zich meestal in de kruin van een boom tussen takken en zijn daarom voor Boomvalken minder geschikt. De niet eens zo veel kleinere Torenvalk met kortere vleugels en een langzamere beheerste vlucht kan wel terecht in een Eksternest. Van de 33 keer waarvan bekend is wat voor nest een Torenvalk gebruikte, ging het 12 keer om een nest van een Zwarte Kraai en 13 keer om een Eksternest.

Uit onderzoek van Rozemeijer en De Schipper (2002) is gebleken dat Zeeuwse Boomvalken vooral jagen op zwaluwen (figuur 13). Gierzwaluwen zijn favoriet. Er worden ook insecten gegeten, maar dat is niet kwantificeerbaar. Ze noemen waarnemingen van in de lucht gevangen kevers, hommels, libellen en vlinders (o.a. Koolwitje sp. en Dagpauwoog).