Dit is alweer het negende jaarverslag van de Roofvogelwerkgroep Zeeland. De laatste jaren gaan de verslagen enkel over broedende roofvogels. Dat komt omdat er te weinig menskracht is voor coördinatie van onderzoek in de winter. Hopelijk gaat dat in de toekomst veranderen.

Voor gedegen onderzoek zijn goede roofvogelaars nodig. Daarom werd in 2004 in Zeeuws-Vlaanderen en op Tholen de op opleiding roofvogelnestkartering gestart. In totaal slaagden 35 mensen voor theorie en praktijk en 9 mensen voor alleen theorie. Zij ontvingen daarvoor een certificaat. Er zijn plannen om in 2006 een cursus te geven in Midden Zeeland. Het roofvogelwerk ligt daar sinds een paar jaar namelijk vrijwel op zijn gat.

Veel nesten bevinden zich op particulier terrein. Over het algemeen wordt door eigenaren vlot toestemming voor betreding en controle verleend. Eigenaren zijn vaak trots op ‘hun’ roofvogels en zodra ze een kenner op het terrein hebben, willen ze er zo veel mogelijk van weten. Niet iedereen heeft alle kennis paraat. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan informatiekaarten. Enkele van de beste Zeeuwse en Vlaamse fotograven hebben hun materiaal reeds ter beschikking gesteld. De kosten voor het drukken worden gedragen door DOW Chemical Terneuzen en de Provincie Zeeland. Tijdens een controle op iemand zijn terrein kan degene die de controle uitvoert de eigenaar zo’n kaart geven. Het dient tevens als blijk van waardering voor de verleende toestemming.

Ook wordt hard gewerkt aan een website. Het zal in de toekomst ook mogelijk zijn de jaarverslagen vanaf de website te downloaden. Waar de website definitief wordt ondergebracht is nog onduidelijk. Zo mogelijk wordt aangesloten bij het initiatief van de Vogelwerkgroep Walcheren die plannen heeft de eigen website "Zeelandbreed" te maken.

Roofvogelvervolging blijft een punt van aandacht. In 2004 was sprake van vervolging op Schouwen-Duiveland en in het midden van Zeeuws-Vlaanderen. In het eerste gebeid werd in 2004 bij twee nesten camerabewaking toegepast. In 2005 gaat dat waarschijnlijk weer gebeuren. In Zeeuws-Vlaanderen werd door de AID en medewerkers van SBB verhoogde surveillance uitgevoerd. Het vergiftigen ging echter gewoon door. Het wordt hoogtijd voor een heterdaad.

In de winter van 2004/05 zijn alle sinds 1995 ingeleverde 2093 nestkaarten nog eens door de hand gegaan en zijn de relevante gegevens van 3280 roofvogeljongen in een bestand gebracht. Ook de prooien en habitatgegevens staan inmiddels in een bestand. In dit verslag worden de prooigegevens voor het eerst gepresenteerd.

De vorig jaar aangekondigde Zeeuwse Roofvogelavond kon door gebrek aan menskracht niet doorgaan. Hopelijk gaat het komend najaar wel lukken.

Philippine 11 april 2005, Henk Castelijns.