Vierlegsel van een Buizerd met een levend Houduifjong in het nest. De andere prooi is een jonge Haas.De foto werd gemaakt op 24 april 2004 in de Overslagpolder op enkele tientallen meters van de grens met Vlaanderen.Zo dicht bij de grens wonend ben je vertrouwd met de onvolprezen culinaire gewoonten van de Vlamingen. Maar dat ook Buizerds daar aan mee doen "was niet geweten"?? [i]Foto: Jeroen Castelijns.[/i]Vierlegsel van een Buizerd met een levend Houduifjong in het nest. De andere prooi is een jonge Haas.De foto werd gemaakt op 24 april 2004 in de Overslagpolder op enkele tientallen meters van de grens met Vlaanderen.Zo dicht bij de grens wonend ben je vertrouwd met de onvolprezen culinaire gewoonten van de Vlamingen. Maar dat ook Buizerds daar aan mee doen "was niet geweten"?? Foto: Jeroen Castelijns.In 2004 werden 97 broedparen opgespoord waarvan in 86 gevallen ook het nest. De totale Zeeuwse populatie wordt geschat op 150-200 paren. Tien jaar geleden bedroeg het aantal broedparen nog maar 60-90. Ofschoon de echte groei er wel uit is, lijkt de Buizerd nog steeds wat toe te nemen.

In 2004 was start van de eileg met 3 april gemiddeld (n=31). Dat gold met 2,6 ook voor het aantal eieren (s=0,73 n=35). Het gegeven dat er twee vierlegsels waren is een teken dat het met de voedselsituatie, lees de muizenstand, wel goed zat. Het gemiddeld aantal jongen was echter hetzelfde als in het slechte muizenjaar 2003. Wel slaagde in 2004 een veel groter aantal van de gecontroleerde legsels: 71% (n=69) in 2004 tegen maar 45% (n=64) in 2003.

Evenals in 2002 en 2003 had de Buizerd in 2004 rondom de Braakmanpolder (mzv) flink te leiden van menselijke vervolging. De laatste drie jaren zijn al zeker 15 onder verdachte omstandigheden gestorven Buizerds gevonden. Een aantal werd onderzocht door het CIDC-Lelystad en bleek te zijn vergiftigd (Bijlsma & Zoun 2005). Alleen al het afgelopen jaar werden op zeven verschillende plaatsen met gif ingespoten prooien gevonden. In een aantal gevallen lagen de dode Buizerds erbij. In eerdere verslagen gemelde problemen rondom Axel en Koewacht (ozv) behoren gelukkig goeddeels tot het verleden. Toch was er nog een bewezen Figuur 11: Voedsel van Buizerds tijdens het broedseizoen in Zeeland in de periode 2000-2004.Figuur 11: Voedsel van Buizerds tijdens het broedseizoen in Zeeland in de periode 2000-2004.vergiftigingsgeval ten zuidwesten van Koewacht nabij Overslag (ozv) (Bijlsma en Zoun 2005). Andere haarden van vervolging werden niet gemeld.

Evenals bij de Bruine Kiekendief maakt het nogal wat uit of je braakballen of plukresten beschouwd (figuur 11). Hoe dan ook Buizerds leven tijdens het broedseizoen vooral van zoogdieren: muizen, Mollen en jonge Konijnen. Wat betreft vogels zijn vooral duiven, jonge kraaiachtigen (voornamelijk Ekster), Fazanten en jonge Wilde Eenden van belang. Bijzonder prooien waren een levend jong van een Houtduif (zie foto) en een pul van een Ransuil. Van 76 prooiresten van het Konijn werd de achterpootlengte gemeten. De gemiddelde lengte was 60 mm (s=10,9). Dat betekent dat als het om Konijnen gaat, Bruine Kiekendief en Buizerd op dezelfde prooigrootte uit zijn.