In Eén van de drie jonge Haviken in een populierenbos nabij Bath (hzb) in juli 2002. De foto van Niels de Schipper is het eerste harde bewijs voor een geslaagd broedgeval van de Havik in Zeeland. [i]Foto: Niels de Schipper.[/i]Eén van de drie jonge Haviken in een populierenbos nabij Bath (hzb) in juli 2002. De foto van Niels de Schipper is het eerste harde bewijs voor een geslaagd broedgeval van de Havik in Zeeland. Foto: Niels de Schipper.de winter van 2001-2002 werd op de Goudplaat (vm) een nest van de Havik gevonden (Mark Hoekstein). In 2002 en 2003 werden achtereenvolgens 5 en 6 broedparen en 4 en 2 nesten gevonden.

Het eerste bewijs van broedende Haviken kwam van de Hompelvoet (gre) waar op 22 april 2002 een nest werd gevonden met 2 eieren. Op 4 mei was het nest verwaaid en de eieren verlaten (Kees de Kraker). Op 18 mei 2002 werd in het Markiezaat (mar) een nest met 4 eieren gevonden. Op 1 juni werd nog op 3 eieren gebroed en op 15 juni waren de eieren verlaten (Ton Bakker). Op 12 juli 2002 werd bij Bath (hzb) een nest gevonden waarop ten minste twee bijna vliegvlugge jongen zaten. Later bleek dat er drie jongen waren uitgevlogen (Rozemeijer en de Schipper 2002). Het was het eerste bewijs van een geslaagd broedgeval in Zeeland. Ook in Oranjezon (wal) was er dat jaar een geslaagd broedgeval. Op 9 augustus 2002 werd een adult vrouwtje met twee vliegvlugge jongen gezien (Jan Willem Vergeer). In 2003 werden nesten gevonden op de Haringvreter (vm) en bij Oranjezon (wal). Er vlogen respectievelijk 2 en 3 jongen uit. Ook in duinen van Schouwen zijn Haviken waargenomen. In de Grevelingen waar in 2003 wel werd gekarteerd, maar niet naar nesten is gezocht, ging het om zeker drie en mogelijk vier broedparen. Het totaal aantal broedparen wordt voor 2002 op 5-8 en voor 2003 op 8-13 geschat. Ongetwijfeld gaat de Havik de komende jaren Zeeland veroveren. Voedsel in de vorm van duiven en kraaiachtigen is in ruime mate voorhanden. Opvallend is dat het lijkt te gaan gebeuren vanuit het noorden via de duinstreek en vanuit het oosten en juist niet vanuit Zeeuws-Vlaanderen waar juist over de grens toch al jaren Haviken broeden: in 2003 twee succesvolle broedparen (Walter De Smet).

Op 21 september 2003 werd nabij de eendenkooi Oranjezon een adult vrouwtje in een paalklem gevonden (mond. med. Adri Joosse). De dader werd opgespoord, is verbaliseerd en is voortaan de toegang tot het gebied ontzegd. Haviken worden door sommigen als concurrent jager beschouwd. Meestal leidt een toename van de soort tot meer vervolging. Omdat de Havik op levende prooien jaagt, kan de soort niet door het uitleggen van vergiftigd aas worden gedood. Daarom wordt naar klem en geweer gegrepen. Voordeel (wat is voordeel?) daarvan is dat het veel meer opvalt!