Aantal broedparen en aantalschattingen van roofvogels in Zeeland per deelgebied in 2002 en 2003. Nst aantal nestvondsten, ter aantal territoria inclusief nestvondsten en min, max respectievelijk minimaal en maximaal aantal geschatte broedparen. Voor deelgebieden zie figuur 1, Het Zeeuwse Landschap