Twee pasgeboren jongen en twee nog niet uitgekomen eieren van de Bruine Kiekendief met als prooi een eendagskuiken Fazant. De foto werd gemaakt op 31 mei 2003 bij het Kapersgat (ozv). Later zijn twee jongen uitgevlogen. [i]Foto: Henk Castelijns.[/i]Twee pasgeboren jongen en twee nog niet uitgekomen eieren van de Bruine Kiekendief met als prooi een eendagskuiken Fazant. De foto werd gemaakt op 31 mei 2003 bij het Kapersgat (ozv). Later zijn twee jongen uitgevlogen. Foto: Henk Castelijns.In 2002 werden 179 broedparen vastgesteld waarvan in 169 gevallen sprake was van een nest (zie methode). In 2003 ging het slechts om 70 broedparen en maar om 50 nesten. Het aantal broedparen voor 2002 wordt geschat op 320-360 paar. Het was daarmee een topjaar. Het jaar daarop was met een schatting van 200-310 paar een absoluut daljaar. Het vaststellen van het juiste aantal broedparen viel dat jaar niet mee. Er waren heel wat Bruine Kiekendieven die na aankomst uit de overwinteringsgebieden begonnen met balts en nestbouw, maar vervolgens geen eieren produceerden en verdwenen. Op plaatsen die in de eerste weken van het seizoen niet werden bezocht, zijn daardoor gegarandeerd broedparen gemist. Tekenend is de situatie in Midden Zeeuws-Vlaanderen. In 2002 werden 19 broedparen vastgesteld waarvan er 14 lukten. Er vlogen 40-45 jongen uit. In 2003 ging het om slechts 9 paar en lukte er één, mogelijk twee. Er vlogen slechts 3-6 jongen uit.Ook op Tholen van hetzelfde laken een pak: in 2002 werden door 7 paar 22 jongen grootgebracht en in 2003 door eveneens 7 paar slechts 6 jongen.

DeVier de waarnemer in de gaten houdende Bruine Kiekendieven in de Zwartenhoekse Kreek. De foto werd gemaakt op 11 juni 2003. Het oudste jong was met een vleugellengte van 172 mm 20 dagen oud en het jongste met 129 mm 16 dagen. Alle vier de jongen zijn uitgevlogen. [i]Foto: Henk Castelijns.[/i]Vier de waarnemer in de gaten houdende Bruine Kiekendieven in de Zwartenhoekse Kreek. De foto werd gemaakt op 11 juni 2003. Het oudste jong was met een vleugellengte van 172 mm 20 dagen oud en het jongste met 129 mm 16 dagen. Alle vier de jongen zijn uitgevlogen. Foto: Henk Castelijns. gemiddelde start van de eileg was in beide jaren met achtereenvolgens 19 en 20 april normaal. Opvallend was dat in 2003 het vroegste paar pas op 17 april met de eileg was begonnen. In een normaal jaar heeft 25% van de paren dan al eieren. Kennelijk hebben heel wat paren de eileg uitgesteld. Het recordvroege paar van 2001 in de Nol bij Hoek (mzv) was op 16 maart begonnen met nestbouw en startte de eileg op 29 maart (Ab Klaassen, Henk Castelijns). In 2003 begon een paar in het Grote Gat Koewacht op 23 maart met nestbouw en werd het eerste ei pas op 20 april gelegd. De man was vanaf 20 maart op de broedplaats aanwezig en de vrouw op 22 maart (Eddy Matthijs, Henk Castelijns). Het uitstellen van de eileg duidt op gebrek aan voedsel.

In beide jaren werden gemiddeld 4,4 eieren gelegd (2002: s=1,18 n=34, 2003 s=0,96 n=13). Dat is 0,6 ei minder dan in de goede jaren 1998-1999, maar amper lager dan gemiddeld. Hetzelfde gold voor het aantal uitgevlogen jongen: in 2002 3,2 (s=1,11 n=61) en in 2003 3,0 (s=0,92 n=21) in 2003. In 2002 werd het recordaantal van 142 jongen geringd waaronder 71 man en 64 vrouw. In 2003 zijn slechts 39 jongen geringd: 17 man en 16 vrouw. Het lijkt er op dat in jaren met weinig jongen, zoals 1995 en 2002, het aandeel mannetjes kleiner is dan in jaren met veel jongen. Mogelijk zijn de grote en sterkere vrouwtjes in jaren met weinig voedsel in het voordeel ten opzichte van de mannetjes.

Er zijn aanwijzingen dat opTabel 1: sexratio van jonge Bruine Kiekendieven vastgesteld tijdens het ringen in Zeeland in de periode 1995-2003.Tabel 1: sexratio van jonge Bruine Kiekendieven vastgesteld tijdens het ringen in Zeeland in de periode 1995-2003. Schouwen-Duiveland mensen rondlopen die Bruine Kiekendieven haten. Jaarlijks verdwijnen daar onder verdachte omstandigheden eieren en jongen (Van ’t Hof 2002 en 2003). Helaas konden tot nu toe nog geen harde bewijzen worden geleverd. Ook in Zeeuws-Vlaanderen lijkt er met de Bruine Kiekendief wat aan de hand. Met name in 2003 werden op enkele plaatsen verdachte gevallen geconstateerd. Nabij de Spaarbekkens bij Philippine (mzv) lag een dood vrouwtje op het nest. Het was in zodanige staat van ontbinding dat onderzoek naar vergiftiging geen zin meer had. In de Van Lijndenpoldersekreek bij Zaamslag (ozv) werden vier bijna vliegvlugge jongen dood op het nest aangetroffen. Ook in dat geval had onderzoek naar gif geen zin. Bewijs voor verstoring kon wel worden geleverd nabij de Vuilmuil Nieuw Namen (ozv). Aan een breed spoor naar een nest was duidelijk te zien dat iemand anders dan de onderzoeker bij het nest was geweest. De drie halfwas jongen waren uit het nest verdwenen. Waarschijnlijk was het het werk van iemand die roofvogelaars stalkt en gaat het om dezelfde dader die de Buizerdjongen aan de Zestigvoet uit het nest heeft getrapt.