Hagelinslag in nestboom van Zwarte Kraai op 27 april 2006 nabij Borssele. Ook het doorschieten van kraaiennesten is verboden. Het kan een aanwijzing zijn voor roofvogelvervolging. [i]Foto: Wannes Castelijns.[/i]Vooral de Buizerd blijft onderwerp van vervolging. In het verslagjaar hebben zich bij deze soort de volgende bewezen gevallen voorgedaan:

  • In de Bathpolder werd in dec 2005 een met aldicarb vergiftigd exemplaar gevonden (Zoun 2006).
  • Bij Sluis werden in februari twee met carbofuran vergiftigde exemplaren gevonden en bovendien enkele met gif bewerkte Waterhoentjes (Zoun 2007). Het met gif bewerken van aas om predatoren te doden is een veel toegepaste methode. Extra schoftig is dat daarvoor andere beschermde vogels worden gebruikt.
  • Bij Oostburg werd in maart in de Sophiapolder een met carbofuran vergiftigd exemplaar gevonden (Zoun 2007).
  • Bij Noordgouwe werd in juni een van het nestvliegende vogel geschoten (Van ’t Hof 2006).
  • Bij Zonnemaire werd een vogel geschoten (Van ’t Hof 2006).

Op 2 juni werden op het Schor van Waarde bij twee Bruine Kiekendiefnesten poepjes van kleine jongen aangetroffen, terwijl de nesten leeg waren. Jonge Zeeuwse Kiekendieven vliegen op zijn vroegst pas op het eind van juni uit. Omdat in beide gevallen er een breed spoor naar het nest liep, wordt aangenomen dat de nesten zijn uitgehaald (Mark Hoekstein).

Ook bij de Havik was er een bewezen geval: afschot van een vrouwtje nabij een nest in Zonnemaïre (Van ’t Hof 2006).

Vedachte, niet onomstotelijk bewezen gevallen van roofvogelvervolging, waren er nabij Terneuzen in de Van Lyndenpolder (ozv), Zonnemaïre, Sirjansland (sxh), Oosterland (sch), Middelburg (wal), Borssele (zbe) en Zuiddorpe (ozv).

Plaatsen waar het eerder is mis gegaan, en die aan de aandacht van roofvogelaars dreigen te onstnappen, zijn de polders ten westen van de Braakman met nog steeds weinig Buizerds en steeds maar weer mislukkingen van de Bruine Kiekendief zoals bijvoorbeeld bij de de Pyramide (wzv) en de omgeving van Bath (hzb) waar zo maar een sinds 2001 bezet Havikterritorium leeg was.

Het gedoe met vergiftigingsgevallen rondom de Braakmanpolder (mzv) lijkt (voorlopig) gestopt. Een compliment voor de opsporingsambtenaren is op zijn plaats.

Gevallen van roofvogelvervolging zijn erg moeilijk op te sporen, vooral het uitleggen van gif is een koud kunstje. Thuis bewerk je aas met gif en vervolgens verspreidt je het aas vanuit een rijdende auto. De gemelde gevallen zijn dan ook het topje van de ijsberg. Zichtbare aanwezigheid van opsporingsambtenaren en roofvogelonderzoekers werkt preventief. Wees extra achterdochtig als je ergens niet welkom bent, bijvoorbeeld door het plotseling verschijnen van Art 465-bordjes of door verbaal geweld.