Figuur 1. Onderzoeksgebied van de roofvogelwerkgroep Zeeland met de deelgebieden. Voor verklaring van de afkortingen zie bijlage 1.Figuur 1. Onderzoeksgebied van de roofvogelwerkgroep Zeeland met de deelgebieden. Voor verklaring van de afkortingen zie bijlage 1.Het onderzoeksgebied van de Roofvogelwerkgroep Zeeland beslaat de gehele provincie Zeeland inclusief de voormalige buitendijkse gebieden in de Grevelingen en het Markiezaat-Zoommeer die beide voor een deel buiten de provinciegrenzen liggen. Het gebied is 3.117 km2 groot waarvan 1.817 km2 land. Het landoppervlak van Zeeland is slechts 5,3% van dat van geheel Nederland.

In verband met roofvogelonderzoek is Zeeland opgesplitst in een aantal deelgebieden (figuur 1, bijlage 1).

Zie voor een beschrijving van het landschap het jaarverslag 2001 (Castelijns 2002).