Figuur 8: Aantalsverloop van de Buizerd in Zeeland in de periode 1995-2006. Figuur 8: Aantalsverloop van de Buizerd in Zeeland in de periode 1995-2006. In totaal zijn 158 broedparen opgespoord waarvan in 133 gevallen ook het nest. De broedpopulatie wordt geschat 185-240 paren. Er is nog steeds sprake van toename (figuur 8).

Ondanks het lage muizenaanbod heeft de Buizerd het in 2006 niet eens zo slecht gedaan. Zowel de start van de eileg was met 3 april, het aantal eieren met 2,5 (s=0,7, n=25) en het aantal uitgevlogen jongen met 1,9 (s=0,7, n=61) gemiddeld.

Buizerds zijn in Zeeland wijd verspreid en broeden overal waar zich bomen van voldoende hoogte bevinden. Als die Buizerd (1kj) 18 oktober 2005. [i]Foto: Niels de Schipper. [/i]Buizerd (1kj) 18 oktober 2005. Foto: Niels de Schipper. er niet zijn, nemen ze soms hun toevlucht tot enkele meters hoge struiken of tot een hoogspanningsmast (2 op 1064). De omgeving van bebouwing wordt gemeden. Als er al eens op een woonerf wordt gebroed, dan is dat bijna altijd verlaten.

Tweederde van de Buizerds bouwt het nest in een populier (tabel 4). Dat heeft alles te maken met het gegeven dat de populier de meest voorkomende boom in Zeeland is. De boom is bovendien erg geschikt omdat zich op voldoende hoogte vaak een vork bevindt, waarin het nest kan worden gebouwd.

De gemiddelde nesthoogte in Van het nest vliegende Buizerd nabij Spui (ozv) op 23 april 2006. Het nest zat in een vork van een populier op 11,5 meter hoogte. In het nest lagen 3 eieren. Begin juli zijn twee jongen uitgevlogen. [i]Foto: Henk Castelijns.[/i]Van het nest vliegende Buizerd nabij Spui (ozv) op 23 april 2006. Het nest zat in een vork van een populier op 11,5 meter hoogte. In het nest lagen 3 eieren. Begin juli zijn twee jongen uitgevlogen. Foto: Henk Castelijns.bomen bedraagt 13,3 m (s=4,5, n=435, variatie 3-29). De beide nesten in een hoogspanningmast bevonden zich op een hoogte van meer dan 40 m.

Buizerds zijn fanatieke nestbouwers en nemen maar weinig nesten van andere vogels over (23 op 346). In 65% van de gevallen bouwen ze een volledig nieuw nest (n= 202). In de overige gevallen hergebruiken ze een nest, waarbij ze soms een bepaald nest een jaar niet gebruiken en het daaropvolgende jaar weer wel.

Vanwege de koude bleven bomen in het voorjaar van 2006 lang kaal. Daardoor warenTabel 4: Nestbomen van Buizerds in Zeeland in de periode 1995-2006.Tabel 4: Nestbomen van Buizerds in Zeeland in de periode 1995-2006. Buizerdnesten erg gemakkelijk te vinden. Ook kraaiachtigen hebben daarvan geprofiteerd. Zo werden in Oost Zeeuws-Vlaanderen in het weekeinde van 15-16 april 23 nesten gecontroleerd waarop een Buizerd zat te broeden, tijdens de eicontrole een week later bleken drie nesten te zijn gepredeerd (eischalen in nestkom).

Drie manieren om bij een nest te komen. Van Links naar rechts Pepijn Calle gebruikt klimijzers, Jeroen Castelijns gebruikt een ladder en Bram Vroegindweij heeft een fruitteler met zijn hefmachine ingeschakeld. [i]Foto’s gemaakt in het voorjaar van 2006 door: Ko Koekoek, Henk Castelijns en George van der Hel.[/i]Drie manieren om bij een nest te komen. Van Links naar rechts Pepijn Calle gebruikt klimijzers, Jeroen Castelijns gebruikt een ladder en Bram Vroegindweij heeft een fruitteler met zijn hefmachine ingeschakeld. Foto’s gemaakt in het voorjaar van 2006 door: Ko Koekoek, Henk Castelijns en George van der Hel.