Figuur 3: Aantal in de periode 1995-2006 per jaar opgespoorde roofvogelbroedparen in Zeeland.Figuur 3: Aantal in de periode 1995-2006 per jaar opgespoorde roofvogelbroedparen in Zeeland.In 2006 waren de Grevelingen, Schouwen-Duiveland, Tholen, de Bevelanden, het Markiezaat-Zoommeer en Zeeuws-Vlaanderen (gre, sch, dui tho, mar, wzv, mzv en ozv) de best onderzochte gebieden. In totaal werden 607 broedparen opgespoord waarvan in 498 gevallen bovendien het nest (figuur 3).

Vanwege een cursus roofvogenestkartering in Goes, waarbij het gebruik van nestkaarten verplicht was, is het aantal nestkaarten met 380 hoger dan ooit (figuur 4).

In bijlage 1 wordt voor 2006 per deelgebied een schatting van het aantal broedparen gegeven (zie ook werkwijze). In bijlage 2 Figuur 4: Aantal ingestuurde nestkaarten van roofvogels in Zeeland in de periode 1995-2006.Figuur 4: Aantal ingestuurde nestkaarten van roofvogels in Zeeland in de periode 1995-2006.wordt voor de periode 1995-2006 per soort een overzicht gegeven van de belangrijkste broedbiologische gegevens: start van de eileg, het aantal eieren en het broedsucces. Bovendien wordt het aantal geringde jongen vermeld.

In dit verslag wordt in alle gevallen met het rekenkundig gemiddelde gewerkt. Er is een uitzondering gemaakt voor de start van de eileg. Daar staat de mediaan voor het 'gemiddelde’. De mediaan oftewel de p50 is de middelste datum in een van vroeg naar laat gesorteerde datumrij. De p25 en p75 hebben in diezelfde rij respectievelijk 25% van de datums boven en 25% van de datums onder zich.

Broedplaats van de Slechtvalk op de Hooge Platen op 3 juli 2006. [i]Foto: Fred Schenk[/i]Broedplaats van de Slechtvalk op de Hooge Platen op 3 juli 2006. Foto: Fred Schenk Jong mannetje Slechtvalk op de Hooge Platen 7 juli 2006. [i]Foto: Henk Castelijns.[/i]Jong mannetje Slechtvalk op de Hooge Platen 7 juli 2006. Foto: Henk Castelijns.