De Roofvogelwerkgroep is opgericht in november 1994. De werkgroep houdt zich vooral bezig met monitoring van broedende roofvogels in Zeeland; aantallen broedparen, broed-succes, het verzamelen van basale broedbiologische gegevens en onderzoek naar voedsel. In de winter worden in sommige jaren slaapplaatsen van Bruine en Blauwe Kiekendieven geteld.

Dit is het 19-de jaarverslag (de jaren 2002-2003, 2009-2010 en 2015-2016 zijn telkens samengevoegd). Eerdere verslagen zijn te vinden op de website. Vanaf 2002 online en daarvoor alleen als pdf.

Henk Castelijns, Philippine 5 maart 2017.