Aantal nestvondsten (nst), broedparen (ter) en minimale (min) en maximale (max) aantalsschatting van roofvogels in Zeeland per deelgebied in 2016. Voor deelgebieden zie Figuur 1.

 Bijlage 02 2016Bijlage 02 2016