Aantal nestvondsten (nst), broedparen (ter) en minimale (min) en maximale (max) aantalsschat-ting van roofvogels in Zeeland per deelgebied in 2015. Voor deelgebieden zie Figuur 1.

 Bijlage 01 2015