Vanaf begin augustus werden nogal wat Wespendieven waargenomen, maar er zijn geen aanwijzingen dat de soort ergens heeft gebroed.