In 2008 werden 56 Sperwernesten gevonden en in totaal 75 broedparen opgespoord. De Zeeuwse populatie wordt geschat op 165-260 paren en is sinds 2001 vrijwel stabiel (figuur 15).

Figuur 15. Aantal broedparen van de Sperwer in Zeeland in de periode 1995-2008.Figuur 15. Aantal broedparen van de Sperwer in Zeeland in de periode 1995-2008.

In vergelijking met 2007 zijn Sperwers in 2008 tien dagen later met de eileg gestart; in 2008 gemiddeld 4 mei (uitersten 27 april en 10 mei) en in 2007 24 april (uitersten 17 april en 4 mei). De steekproef is klein, maar het gaat wel om dezelfde territoria. De late start in vergelijking met 2007 was ongetwijfeld een gevolg van het verschil in weersomstandigheden voorafgaand aan de periode van de eileg. In 2007 was het vanaf de laatste week van maart uitzonderlijk mooi voorjaarsweer. In 2008 was dat pas vanaf de derde week van april.

Het aantal eieren was met gemiddeld 4,4 normaal (s=0,74, n=8). Dat gold ook voor het aantal uitgevlogen jongen; 3,4 (s=1,28, n=14).

Op 21 juni werd nabij Hoek in Midden Zeeuws-Vlaanderen tijdens een nestcontrole door een vrouwtje Sperwer op 30 m van haar nest een Houtduif geslagen. Binnen korte tijd waren vijf Gaaien en drie Eksters ter plaatse. Het was een geweldig geschetter, waarvan de Sperwervrouw zich niets aantrok (JC, HC, Mark Bartels, Peter Brouwers). De jongen zijn circa 13 juli uitgevlogen (zie foto).

Vijf jonge Sperwers op een nest nabij Hoek op 21 juni 2008. Afgaand op de vleugellengte zijn vier van de vijf jongen (3 vrouw en 1 man) 15 dagen oud en was vijfde jong, eveneens een vrouw, 12 dagen oud. Op 13 juli zaten twee van de vijf jongen nog op het nest. [i]Foto: Jeroen Castelijns [/i].Vijf jonge Sperwers op een nest nabij Hoek op 21 juni 2008. Afgaand op de vleugellengte zijn vier van de vijf jongen (3 vrouw en 1 man) 15 dagen oud en was vijfde jong, eveneens een vrouw, 12 dagen oud. Op 13 juli zaten twee van de vijf jongen nog op het nest. Foto: Jeroen Castelijns.