In 2008 werden 33 broedparen opgespoord, waarvan in 16 gevallen ook het nest. Het aantal broedparen wordt geschat op 49-74 en is sinds 1995 stabiel (figuur 20).

Figuur 20. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2008.Figuur 20. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2008.

Van slechts één nest is het exacte broedresultaat bekend. Het ging om een nest met drie jongen waarin het eerste ei werd gelegd op 6 juni. Van tien andere nesten, waarvan bekend is of ze zijn gelukt of niet, mislukte er slechts één. Dit betekent niet dat 90% van de Boomvalken succesvol waren. Het getal is geflatteerd, omdat de meeste Boomvalken pas worden gevonden als ze grote jongen hebben. De kans op een mislukking is dan klein.