Gevallen van roofvogelvervolging zijn erg moeilijk op te sporen. Vooral het uitleggen van gif is een koud kunstje. Thuis bewerk je aas met gif, waarna je het in het veld verspreidt, bijvoorbeeld vanuit een rijdende auto. De kans dat je wordt gesnapt is klein.

Nabij Boerengat in Hoek werden eind januari 2008 twee dode Buizerds gevonden. Ze zijn door CVI Lelystad onderzocht, maar waren in te vergaande staat van ontbinding om de doodsoorzaak door vergiftiging vast te kunnen stellen (Zoun 2009). De naam van de melder is bekend bij de auteur.

Op 13 januari 2008 vond Piet du Burck een dode Buizerd nabij Sluis (coördinaten 21/372). Naast de Buizerd lag het aangevreten karkas van een Wilde Eend. De Buizerd had nog resten van de eend in zijn snavel. In de buurt trof Piet nog meer met gif bewerkte kadavers aan. Op 22 januari was het opnieuw raak. Nu vond John du Burck, Piet’s zoon, een dode Buizerd en een met blauw gif bewerkt kadaver van een Canadese Gans (zie foto’s). Beide gevallen zijn onmiddellijk na constatering in behandeling gegeven van het Regionaal Milieuteam (RMT). Uit onderzoek aan de kadavers bij het CVI is gebleken dat de Buizerd was gestorven aan vergiftiging met carbofuran (Zoun 2009). De Wilde Eend en de Canadese Gans waren uitgelegd als aas. In het van Piet du Burck ontvangen relaas, wordt opgemerkt dat in de zomer van 2007 met behulp van een vangkooi op deze locatie Eksters en Kauwen werden gevangen. Wat betreft Kauwen is dat toegestaan, Eksters zijn in Zeeland beschermd.

Een met carbofuran bewerkte Canadese Gans (blauw op de veren) gevonden nabij Sluis op 22 januari 2008. [i]Foto: Piet en John du Burck.[/i]Een met carbofuran bewerkte Canadese Gans (blauw op de veren) gevonden nabij Sluis op 22 januari 2008. Foto: Piet en John du Burck.

Een door carbofuran vergiftigde. Het bewijs hiervan werd geleverd door onderzoek bij het CVI Lelystad. Sluis, 22 januari 2008. [i]Foto: Piet en John du Burck.[/i]Een door carbofuran vergiftigde. Het bewijs hiervan werd geleverd door onderzoek bij het CVI Lelystad. Sluis, 22 januari 2008. Foto: Piet en John du Burck.

Op 24 februari 2008 werd in een boomgaard in de Vergaertpolder bij Philippine een puntgave dode Vos gevonden. Uit onderzoek bij het CVI Lelystad bleek dat het beest was vergiftigd met carbofuran (Zoun 2009). Op dezelfde locatie werd in 2003 een hond vergiftigd. Tot en met 2002 was er op deze locatie een succesvol broedpaar van de Buizerd aanwezig. Vanaf 2003 werden nog wel Buizerds gezien, maar werd er niet meer succesvol gebroed. Er is steeds gedacht aan vervolging, maar het kon niet bewezen worden. De vondst van een vergiftigde Vos versterkt het vermoeden (Chris Weeda, HC).

Op 26 april 2008 werd nabij Sint Annaland op Tholen een kapot getrokken (scheef in de boom hangend) Buizerdnest aangetroffen met aan de voet van de boom twee kapotte eieren (zie foto). In het verleden is in deze omgeving al eens Buizerdjong verdwenen! Toen werden geen sporen van vernieling gezien. De lokale jagers zijn op hun daden aangesproken (Dick Gunst).

Kapot Buizerdei afkomstig uit een door mensen vernield Buizerdnest nabij Sint Annaland op 26 april 2009. [i]Foto: Dick Gunst.[/i]Kapot Buizerdei afkomstig uit een door mensen vernield Buizerdnest nabij Sint Annaland op 26 april 2009. Foto: Dick Gunst.

Op Schouwen-Duiveland vonden een aantal gevallen van afschot en het uithalen van eieren plaats. Nadere details ontbreken.

Tot slot nog een nagekomen melding. In de zomer van 2007 werd in Yerseke een (beginnend) valkenier gepakt die een Torenvalkkast met jongen had leeg gehaald (naam van de melder bekend bij de auteur).