In 2007 werden in totaal 204 broedparen waaronder 158 nesten opgespoord. Het aantal broedparen is al jaren vrijwel stabiel. De broedpopulatie wordt geschat op 350-505 paren. Het aantal broedparen blijft stabiel (figuur 13). Uit jaarlijkse inventarisaties van geheel Midden Zeeuws-Vlaanderen blijkt dat de variatie tussen de jaren groter is dan de geschatte aantallen doen vermoeden (vergelijk figuur 13 en 14).

Figuur 13. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Torenvalk in Zeeland in de periode 1995-2007.Figuur 13. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Torenvalk in Zeeland in de periode 1995-2007.

Figuur 14. Aantalsverloop en trend van het aantal broedparen van de Torenvalk in Midden Zeeuws-Vlaanderen in de periode 1995-2007.Figuur 14. Aantalsverloop en trend van het aantal broedparen van de Torenvalk in Midden Zeeuws-Vlaanderen in de periode 1995-2007.

De Torenvalk is de soort die het meest heeft geprofiteerd van het zachte weer. De start van eileg was met gemiddeld 18 april nog nooit zo vroeg en zelfs negen dagen vroeger dangemiddeld. Behalve aan het zachte weer heeft ook de voedselsituatie een rol gespeeld. Dat blijkt onder andere uit het aantal eieren per nest. Ook dat was met gemiddeld 5,2 (s=0,88; n=95) nog nooit zo hoog. Er waren zelfs vier zevenlegsels en één op drie (n=95) was een zeslegsel, terwijl tot dan toe één op zes normaal was (n=651). Ook het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen behoorde tot de hoogste ooit: 4,3 (s=1,18, n=102). Dit is een opvallend verschil met de Buizerd, waar in 2007 meer eieren niet tot meer jongen hebben geleid. Dat komt omdat het bij de gecontroleerde nesten van de Torenvalk op drie na om nestkasten gaat en zo’n kast bij slecht weer meer beschutting biedt dan een open nest ergens hoog in een boom.

In de Plompe Toren bij Haamstede bevond zich een nest in een nis achter een glazen raampje. De toren wordt als uitkijktoren gebruikt en is vrij toegankelijk. Een dergelijk broedgeval trekt de nodige aandacht en wordt van verschillende zijden gemeld: telkens vier eieren. Bij toeval werd op het Internet een foto van hetzelfde nest gevonden, maar wel met vijf eieren! Overigens is uit het nest maar één jong uitgevlogen. [i]Foto’s: Jenny Schilt (midden) en Bram Vroegindeweij (links en rechts). [/i]In de Plompe Toren bij Haamstede bevond zich een nest in een nis achter een glazen raampje. De toren wordt als uitkijktoren gebruikt en is vrij toegankelijk. Een dergelijk broedgeval trekt de nodige aandacht en wordt van verschillende zijden gemeld: telkens vier eieren. Bij toeval werd op het Internet een foto van hetzelfde nest gevonden, maar wel met vijf eieren! Overigens is uit het nest maar één jong uitgevlogen. Foto’s: Jenny Schilt (midden) en Bram Vroegindeweij (links en rechts).