In 2007 werden 59 Sperwernesten gevonden en in totaal 83 broedparen opgespoord. De Zeeuwse populatie wordt geschat op 165-260 paren en is sinds 2001 vrijwel stabiel (figuur 11).

Figuur 11. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Sperwer in Zeeland in de periode 1995-2007.Figuur 11. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Sperwer in Zeeland in de periode 1995-2007.

In 2007 zijn de Sperwers gemiddeld een week vroeger met de eileg begonnen dan in de periode 1995-2007: 24 april (n=6) versus 1 mei (n=124). Dat was ongetwijfeld een gevolg van het mooie weer in de periode voorafgaand aan de eileg. Nederlandse Sperwers overwinteren namelijk vooral dicht bij de broedplaats (Bijlsma 1993). Het gemiddelde aantal eieren was hoger dan normaal: 5,1 (s=0,31, n=7) versus 4,4 (s= 1,06, n=132). Dat gold ook voor het aantal jongen: 3,7 (s=0,96, n=37) versus 3,2 (s=1,11, n=258). Ondanks de matige weersomstandigheden tijdens het opgroeien van de jongen, was het een goed Sperwerjaar. Soms moeten ze daarbij wat geluk hebben. Zo werd bij Yerseke een uitgewaaid nest aangetroffen met de bijna vliegvlugge jongen in de buurt ervan (Addy Snoep).

Vijf jonge vrouwtjes Sperwer in de tas waarmee ze met behulp van een touw en een katrol naar beneden zijn gelaten. De vleugellengtes waren 90, 140, 147, 151 en 155 mm en de gewichten 170, 249, 266, 265 en 275 gram. Alle jongen zijn uitgevlogen. Hoek Nieuw Neuzenpolder I, 17 juni 2007. [i]Foto: Jeroen Castelijns.[/i]Vijf jonge vrouwtjes Sperwer in de tas waarmee ze met behulp van een touw en een katrol naar beneden zijn gelaten. De vleugellengtes waren 90, 140, 147, 151 en 155 mm en de gewichten 170, 249, 266, 265 en 275 gram. Alle jongen zijn uitgevlogen. Hoek Nieuw Neuzenpolder I, 17 juni 2007. Foto: Jeroen Castelijns.

Dat Sperwers niet schuw zijn, bleek uit de vondst van een nest in een stadspark in Goes. De poepspetters van de jongen vielen op een veel bereden fietspad (Niels de Schipper) 

Vijf jonge Sperwers op een nest nabij Axel. Het voorste jong en het jong links- en rechtsachter zijn mannetjes. [i]Foto: Jeroen Castelijns.[/i]Vijf jonge Sperwers op een nest nabij Axel. Het voorste jong en het jong links- en rechtsachter zijn mannetjes. Foto: Jeroen Castelijns.

 Plukrest van een door een Sperwer geslagen juveniele Grote Bonte Specht Dendrocopos major. Hoek Nieuw Neuzenpolder I, 17 juli 2005. [i]Foto: Henk Castelijns.[/i]Plukrest van een door een Sperwer geslagen juveniele Grote Bonte Specht Dendrocopos major. Hoek Nieuw Neuzenpolder I, 17 juli 2005. Foto: Henk Castelijns.