Buizerd jong van 28 dagen oud in de Koegorspolder Sluiskil op 2 juni 2019. Foto: Bas de MaatBuizerd jong van 28 dagen oud in de Koegorspolder Sluiskil op 2 juni 2019. Foto: Bas de MaatElk jaar duikt er wel een bericht in de kranten op dat er mensen door een roofvogel zijn aangevallen. Agressieve roofvogel, kopt de krant dan. Soms loopt daarbij iemand een wond op, maar vaker gaat het om een scheervlucht laag over het hoofd. Dat laatste kan ook een angstige ervaring zijn, blijkt uit de reacties. Om wat voor roofvogels gaat het eigenlijk? Bijna altijd buizerds. En bijna altijd in de zomer. Of beter gezegd: in de broedtijd van buizerds. Het gaat om vrouwelijke buizerds die een nest verdedigen waar jongen op zitten. Agressie is dan ook een groot woord voor verdedigen. Het komt maar weinig voor en de overlast duurt zelden langer dan drie weken, samenvallend met de tijd dat er halfwas jongen op het nest staan.

Het ‘probleem’ is eenvoudig op te lossen:

  • maak een omweg voor de duur van de broedtijd (100 meter afstand houden is al voldoende),
  • plaats een waarschuwingsbord met bijvoorbeeld de tekst; “voorzichtig aanvallende buizerd”,
  • passeer de plek in groepsverband,
  • loop langzaam en maak drukke armbewegingen, praat luidruchtig en kijk om je heen,
  • draag een helm of zet een pet op.

Bij dit alles is het goed te beseffen dat het slechts een tijdelijk probleem is. Gewelddadige oplossingen, zoals afschot of wegvangen, zijn niet nodig en bovendien verboden. Laten we in plaats daarvan ontzag hebben voor de moeder die haar kinderen verdedigt. En als er desondanks toch een buizerd rakelings over je hoofd scheert, weet dan dat je iets heel bijzonders meemaakt! Daar kun je later mooie verhalen over vertellen.
Bron “Onze Roofvogels” door Rob Bijlsma uitgegeven door de Werkgroep Roofvogels Nederland.
Te downloaden via deze link.

En dan nog dit. Jaarlijks worden in Zeeland door roofvogelaars 200-300 bezette buizerdnesten gecontroleerd, meestal door in het nest te kijken. Om de eieren op te meten en de jongen te ringen is het nodig om naar het nest te klimmen. Ook worden nesten gecontroleerd door gebruik te maken van een camera op een stok. Daarbij is nog nooit iemand aangevallen. Het aanvallen van met name hardlopers is duidelijk een reactie van de buizerd op de snelle beweging.