Op 24 februari 2016 werd op de Slikken van de Heen een verkrampte Zeearend aangetroffen. Het ging om een jong mannetje dat in 2014 in de Brabantse Biesbosch als nestjong was geringd. De vogel werd vier dagen later op de vindplaats gelost. Uit onderzoek aan een door deze arend geproduceerde braakbal bleek dat hij was vergiftigd. Het is dit mannetje dat zich in het najaar van 2017, na omzwervingen in onder ander het midden van Nederland, op de Slikken van de Heen vestigde. In het voorjaar van 2018 werd door hem daar één jong grootbracht. Het vrouwtje waarmee hij dat deed is waarschijnlijk in 2012 in het Lauwersmeer geboren. Zeker is dat nog niet, want de kleurring is nog niet met zekerheid afgelezen (Dirk van Straalen).

Het jong werd op 22 mei 2018 geringd (foto voorpagina). Tijdens het ringen werd vastgesteld dat het om een mannetje ging dat op dat moment 40 dagen oud was. Zeearenden broeden vanaf het eerste ei. De broedduur bedraagt 38 dagen. Het ei was dus gelegd op 6 maart.

Op en nabij het nest werden een juveniele Brandgans, een adulte en een juveniele Grauwe Gans, een juveniele Grote Canadese Gans, een adulte Krakeend, een jonge Haas en visschubben aangetroffen. Op 15 mei werd gezien dat er een vis werd gegrepen, waarschijnlijk ging het om een Brasem.

Er werd gebroed op een in 2013 in een Schietwilg geplaatst plateau (kunstnest). De arenden hadden dit uitgebouwd tot een 150 cm breed en 130 cm hoog nest. De nestkom was 8 cm diep. Het nest bevindt zich op 9 m hoogte in een boom die 14 m hoog is.

Het jong werd op 2 januari 2019 voor het laatst in de omgeving van het nest gezien (Dirk van Straalen).

Eerste winter Zeearend. Hengstdijk, de Putting 26 januari 2018. Foto Johnny du Burck. Eerste winter Zeearend. Hengstdijk, de Putting 26 januari 2018. Foto Johnny du Burck.