In dit verslag was het tot nu toe gebruikelijk het broedresultaat van de Slechtvlak per broedpaar te behandelen. Omdat deze soort inmiddels in Zeeland in het broedseizoen een normale verschijning is, wordt dat vanaf heden niet meer gedaan. In plaats daarvan wordt een tabel met de broedresultaten per paar gegeven (bijlage 4). In de bijlage zijn ook de niet bezette nestkasten opgenomen[5].

In 2017 waren op 17 locaties paren aanwezig waarvan er minsten twaalf tot eileg overgingen en negen succesvol waren. In 2018 waren op 15 locaties broedparen aanwezig waarvan er minstens zes tot eileg overgingen en vier succesvol waren. Het aantal broedparen wordt geschat op 18-23 (Bijlage 1 en Bijlage 2).

Figuur 22. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Slechtvalk in Zeeland in de periode 1995-2018.Figuur 22. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Slechtvalk in Zeeland in de periode 1995-2018.

Het broedpaar op de watertoren Axel was weer niet succesvol. In de zomer van 2009 vestigde zich daar een Slechtvalkenpaar in een in 2004 geplaatste nestkast waarin vanaf 2010 werd gebroed. Aan de hand van de ring is vastgesteld dat het vrouwtje afkomstig was van Rheinland Pfalz en in 2005 of eerder was geboren. De herkomst van het mannetje is niet bekend. Hij draagt geen ring. In 2011 werd bij de nestkast een webcam geplaatst. Dat levert mooie beelden en een schat aan informatie op.

Vrouw Slechtvalk Axel met een Belgische kleurring (grijs N7) op 11 februari 2019. Foto Dennie Vercruijsse.Vrouw Slechtvalk Axel met een Belgische kleurring (grijs N7) op 11 februari 2019. Foto Dennie Vercruijsse.

In Tabel 8 worden de broedresultaten van dit paar samengevat. Uit de tabel blijkt dat de laatste jaren steeds later met broeden werd begonnen; de leginterval steeds groter werd en het broedsucces afnam. De Duitse dame en de onbekende heer hadden duidelijk hun langste tijd gehad. Begin 2018 leek het erop dat de nestkast door een ander paar in gebruik zou worden genomen, maar het oude paar wist zich toch te handhaven. Eieren werden niet gelegd. Gelukkig is er sinds eind januari een nieuw paar; zij is afkomstig uit Belgiƫ en hij werd op 23 mei 2015 als nestjong geringd in Loon op Zand. Hoewel de code op de ring van de vrouw bekend is, weten we de details nog niet. De ring is weliswaar al een paar keer bij de ringer gemeld, maar die geeft geen sjoege. Dat hoort natuurlijk niet zo!

Tabel 8. Start van de eileg, leginterval, aantal eieren, aantal uitgekomen eieren en aantal uitgevlogen jongen bij telkens hetzelfde Slechtvalken paar in Axel in de periode 2009-2018.Tabel 8. Start van de eileg, leginterval, aantal eieren, aantal uitgekomen eieren en aantal uitgevlogen jongen bij telkens hetzelfde Slechtvalken paar in Axel in de periode 2009-2018.

In Tabel 9 wordt een overzicht gegeven van plukresten die in en bij nesten van Slechtvalken werden verzameld. Tijdens het broedseizoen zijn Postduiven veruit de belangrijkste prooi. Ook Spreeuwen en lijsterachtigen worden relatief vaak gegrepen, maar op gewichtsbasis staat dat niet in verhouding tot Postduiven.

Tabel 9. Prooien van de Slechtvalk in zeeland tijdens het broedseizoen 2017 en 2018.Tabel 9. Prooien van de Slechtvalk in zeeland tijdens het broedseizoen 2017 en 2018.


[5]In Zeeland bevinden zich acht nestkasten en een broedbakje. Ze zijn, op een enkele uitzondering na, geplaatst door derden. De Roofvogelwerkgroep Zeeland stelt zich voor wat betreft het plaatsen van nestkasten voor de Slechtvalk terughoudend op.