De Havik heeft zich in 2002 in Zeeland definitief gevestigd. De soort heeft de provincie gekoloniseerd vanuit het noordwesten vanuit de duinen in Holland en het oosten vanuit het westen van Noord-Brabant. Op een gegeven moment was Zeeuws-Vlaanderen de enige plek in Nederland waar nog geen Haviken broedden. Zelfs de Waddeneilanden waren toen al bezet! Het eerste nest in Zeeuws-Vlaandren werd gevonden in 2012. Inmiddels gaat het er om 10-12 (15?) paren. Het totaal aantal broedparen van de Havik voor Zeeland wordt geschat op 55-75 paren (Figuur 15, Bijlage 1 en Bijlage 2). Er is nog steeds sprake van toename.

Figuur 15. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting (groene lijnen) van de Havik in Zeeland in de periode 1995-2016.Figuur 15. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting (groene lijnen) van de Havik in Zeeland in de periode 1995-2016.

In 2017 werd gemiddeld op 28 maart en in 2018 op 29 maart met de eileg begonnen. Dat is vijf en vier dagen vroeger dan gemiddeld (2017; SD=6,2, N=13 en 2018; SD=4,8, N=9) (Bijlage 3).

De legselgrootte was met 3,3 en 3,5 (2017; SD=1,1, N=7 en 2018; SD=0,7, N=15) bijna gemiddeld en het aantal jongen in 2017 met 2,2 wat lager dan en in 2018 met 2,5 bijna gemiddeld (2017; SD=0,8; N=17 en 2018; SD=1,0, N=16) (Bijlage 3).

De start van de eileg, de legselgrootte en het aantal uitgevlogen jongen wijken niet af van die elders in Nederland (Bijlsma 2019).

Adulte man Havik. Clinge 25 maart 2018. Foto Timo Jansen.Adulte man Havik. Clinge 25 maart 2018. Foto Timo Jansen.

Tabel 3. Prooien van de Havik in Zeeland in 2015 en 2018.Tabel 3. Prooien van de Havik in Zeeland in 2015 en 2018.