De Buizerd is de succesvolste roofvogel van Zeeland. Sinds 1973 het jaar met waarschijnlijk het eerste broedgeval in Zeeland, is het aantal jaarlijks toegenomen. Inmiddels gaat het om 390-500 paren en is de groei er wel zo’n beetje uit (Figuur 17, Bijlage 1 en Bijlage 2).

Figuur 17. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Buizerd in Zeeland in de periode 1995-2018.Figuur 17. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Buizerd in Zeeland in de periode 1995-2018.

In zowel 2017 als in 2018 werd het eerste ei gemiddeld op 3 april gelegd dat is één dag vroeger gelegd dan gemiddeld (2017, SD=8,4; N=25 en 2018, SD=5,7; N=34).

Het aantal eieren was met 2,3 in 2017 (SD=0,5, N=24) iets lager dan gemiddeld en in 2018 met 2,6 gemiddeld (SD=0,7, N=47). In 2017 vlogen gemiddeld 1,9 en in 2018 2,0 jongen uit (2017, SD=0,7; N=65 en 2018, SD=0,7, N=79). Dat zijn gemiddelde waarden (Figuur 20, Bijlage 3).

Figuur 18. Gemiddeld aantal eieren en aantal jongen per nest voor de Buizerd in Zeeland in de periode 2000-2018. Voor het jaar 2000 ontbreekt het aantal eieren omdat de steekproef te gering was.Figuur 18. Gemiddeld aantal eieren en aantal jongen per nest voor de Buizerd in Zeeland in de periode 2000-2018. Voor het jaar 2000 ontbreekt het aantal eieren omdat de steekproef te gering was.

De belangrijkste prooien die door de ouders voor de opgroeiende jongen worden aangebracht zijn; Fazanten, duiven, Konijnen, kraaiachtigen, mollen en (woel)muizen (Tabel 5). Met uitzondering van de laatste twee gaat het vooral om jonge dieren.

Tabel 5. Prooien van de Buizerd in Zeeland in 2017-2018.Tabel 5. Prooien van de Buizerd in Zeeland in 2017-2018.

Ringen van drie jonge Buizerds in de Nieuw Neuzenpolder Terneuzen op 6 juni 2017. De jongen waren 25-26 dagen oud. Na het meten van de laterale tarsus, de achternagel en het opnemen van het gewicht, bleek het te gaan om één man en twee vrouwen. Foto Jaap Verhelst.Ringen van drie jonge Buizerds in de Nieuw Neuzenpolder Terneuzen op 6 juni 2017. De jongen waren 25-26 dagen oud. Na het meten van de laterale tarsus, de achternagel en het opnemen van het gewicht, bleek het te gaan om één man en twee vrouwen. Foto Jaap Verhelst.