In 2014 hebben in Zeeland negen paren succesvol gebroed. Twee paren gingen niet tot broeden over: Lange Jan Middelburg (vorig jaar nog succesvol) en DOW Poort 3 Terneuzen (nieuw paar). Op de Hooge Platen, een vaste locatie waar overigens sinds 2007 geen jongen meer zijn uitgevlogen, werden geen broedverdachte vogels gezien (FS). Hetzelfde was het geval bij de Radartoren Saeftinghe (MB). Van het Zoommeer is niets bekend. Het aantal broedparen voor geheel Zeeland wordt geschat op 12-15 (Figuur 17). Het bolwerk van de Slechtvalk bevindt zich in het midden van Zeeuws-Vlaanderen met in een gebied van circa 150 km2 zes paren, namelijk: Hoek (twee paren), Terneuzen, Sluiskil, Axel en Sas van Gent. Dit gebied sluit aan bij de Gentse Kanaalzone waar het om 3-5 paren gaat (WDS).

Figuur 17. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Slechtvalk in Zeeland in de periode 1995-2014Figuur 17. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Slechtvalk in Zeeland in de periode 1995-2014 

Evenals vorige jaren wordt elk broedgeval afzonderlijk besproken.

Dikke Toren Zierikzee. Voor het tweede opvolgende jaar was er een geslaagd broedgeval. Het aantal eieren en het aantal jongen is niet bekend. Eén jong werd door iemand van de straat gepakt en vanaf een grasveld voor de toren de lucht ingegooid waarna het wegvloog (GVE). Inmiddels is exacte nestplaats bekend (zie foto).

Broedplaats van de Slechtvalk op de Dikke Toren van Zierikzee met op de achtergrond Gijs van den Ende. Foto: Douwe van den Ende.Broedplaats van de Slechtvalk op de Dikke Toren van Zierikzee met op de achtergrond Gijs van den Ende. Foto: Douwe van den Ende.

Cargill Sas van Gent. Er werden drie eieren gelegd en er vlogen drie jongen uit. De jongen werden op 25 mei geringd en waren toen 18-19 dagen oud. Het eerste ei werd gelegd op 28 maart. Het vrouwtje van dit paar werd niet eerder waargenomen. Het draagt een oranje kleuring met de code EM. Ze is geringd door Peter van Geneijgen. Hij schreef over haar “Ze is op 7 mei 2012 geringd op een kantoortoren van het APG in Heerlen. Ze zat in een nest van vier: drie man en één vrouw. Ze was op de ringdag 27 dagen oud en heeft zich dus gevestigd op 157 km vanaf haar geboorteplaats. De gemiddelde dispersieafstand van vrouwtjes onder de Nederlandse broedvogels in de periode 1990-2013 is 125 km. De afstand is dus bovengemiddeld. Haar moeder was boven¬gemiddeld agressief, daar heb ik een keer een tik van gehad. Is dochter ook zo?” Tijdens onze bezoeken aan het nest ging ze weliswaar vreselijk tekeer, maar een echte aanval bleef uit (CV, HC, JC, PCA).

Centrale Borssele. Er werden vier eieren gelegd, waarvan er drie zijn uitgekomen. Alle drie de jongen zijn uitgevlogen. Het eerste ei was van 7 maart. Het nest zit op 140 meter hoogte in een schoorsteen van een kolencentrale. Op 14 mei werden de jongen geringd. Boven bij het nest aangekomen bleek de auteur alleen maar ringen voor mannetjes bij zich te hebben. Teruggaan was geen optie. Gelukkig zaten in het nest alleen maar mannetjes. Mazzel noemen ze dat.

DOW Terneuzen (Hoek). Het paar in deze nestkast produceerde drie eieren en bracht drie jongen groot. Het eerste ei was van 10 maart. De jongen zijn geringd op 10 mei en waren op 25 mei, de laatste controle, die van op afstand plaats heeft gevonden, bijna vliegvlug.

Drie jonge Slechtvalken bij DOW Terneuzen  op 10 mei 2015. Foto: Evert van Hoecke.Drie jonge Slechtvalken bij DOW Terneuzen op 10 mei 2015. Foto: Evert van Hoecke.

Watertoren Axel (waarnemingen via webcam). Het eerste ei werd gelegd op 26 februari en was het vroegste in Nederland (Bijlsma 2015). Het laatste van de vier eieren werd gelegd op 5 maart. De eieren werden gelegd met tussenpozen van 55-56 uur. In 2011 zat er gemiddeld 56 uur tussen en in 2013 varieerde het tussen 54-57 uur. Ook in 2011 en  2013 ging het om een vierlegsel. In 2014 kwam het eerste ei na 39,5 dag uit, in 2011 en 2013 was dat na 38,5 dag. In 2014 kwamen drie van de vier eieren uit. Het vierde ei was onbevrucht (geopend op 2 mei). Bij het ringen op 2 mei bleek dat het om twee mannetjes en een vrouwtje te gaan. Het oudste jong, een mannetje, zat op 15 mei in een boom. Dit leidde bij de webcamvolgers tot consternatie: Sommigen wilden het jong terug in de nestkast zetten. Hiervoor werd geen toestemming verleend. De daaropvolgende avond zaten alle drie de jongen weer in de 55 meter hoge nestkast. Op 18 mei zat het middelste jong, een vrouwtje, op de weg. Het werd aan de voet van de toren in een boom gezet. Ook het derde jong zat die dag even op de grond, maar vloog eigener beweging weer op. Op 21 mei zaten alle drie de jongen ’s avonds weer bij de kast. Dit deden ze vrijwel dagelijks tot en met 30 juni (WVI).

Twee van de drie jonge Slechtvalken op de Watertoren van Axel op 2 mei 2015. Foto: Co van MeursTwee van de drie jonge Slechtvalken op de Watertoren van Axel op 2 mei 2015. Foto: Co van Meurs

Yara Sluiskil. Evenals vorig jaar belandde jongen op de grond en werden opgepakt. Dat gebeurde op 30 mei. Het ging om twee jongen die uiteindelijk in een vogelasiel in Opglabbeek (B) terechtkwamen. Door tussenkomst van de auteur werden ze door Marco van Steenhoven opgehaald en op 4 juni gelost op het dak van het kantoor van Yara. Eén van de twee jongen vloog meteen naar de toren waarop het geboren was en ging c. 30 meter onder de broedplaats zitten (nis op 57 meter hoogte). Het andere jong ging op een gebouw zitten. In totaal zijn er vier jongen uitgevlogen (, waarvan de vogels die opgepakt werden zijn geringd (WVI, HC). De start van de eileg wordt geschat op 8 maart 2014.

Zevenaarhaven Terneuzen. Er zijn ten minste twee jongen geboren waarvan er ten minste één is uitgevlogen (WM). De nestkast hangt op een onbereikbare plaats en is daardoor niet goed controleerbaar.

Televisietoren Goes. Na het mislukte broedgeval in 2013 vond in 2014 voor het eerst een geslaagd broedgeval plaats. Twee van de vier eieren zijn uitgekomen en beide jongen zijn uitgevlogen. Het ging om een mannetje en een vrouwtje. Het eerste ei werd gelegd op 19 maart, de jongen werden geringd op 19 mei en zijn uitgevlogen tussen 26 mei en 6 juni (CLA, MM en WC).

Thermphos Vlissingen-Oost. Dit is een nieuwe locatie. Het nest bevindt zich in een diepe nis onder een loopbrug. De Nis is 120 cm breed en 30 cm hoog en op ooghoogte zichtbaar vanaf een tegenoverliggend gebouw (JV). De start van de eileg wordt geschat op 23 april. Beide ouders zijn geringd, maar geen van de ringen kon worden afgelezen (JV).

Drie jongen Slechtvalken in een nis bij de voormalige fosforovens van Thermphos in Vlissingen-Oost op 1 juli 2014. Foto: Jan Verjaal.Drie jongen Slechtvalken in een nis bij de voormalige fosforovens van Thermphos in Vlissingen-Oost op 1 juli 2014. Foto: Jan Verjaal.

In Tabel 7 wordt een overzicht gegeven van plukresten die in en bij nesten van Slechtvalken werden verzameld. Tijdens het broedseizoen zijn Postduiven veruit de belangrijkste prooi. Ook Spreeuwen worden relatief vaak gegrepen, maar op gewichtsbasis staat dat niet in verhouding tot Postduiven.

Tabel 7. Prooien van de Slechtvalk in Zeeland in 2014. Tabel 7. Prooien van de Slechtvalk in Zeeland in 2014.