De winter van 2013/14 was uitzonderlijk zacht, zonnig en aan de droge kant. Het koudegetal voor Westdorpe was zelfs nul (Figuur 3). Dat was sinds de start van de metingen op die locatie in 1991 nog niet voorgekomen. In het dichter bij zee gelegen Vlissingen was dat voor dezelfde periode al eens in 2000 en 2007 het geval. December was erg droog, maar in januari en februari was de hoeveelheid neerslag vrijwel normaal.

Figuur 3. Koudegetal volgens Hellmann in Vlissingen en Westdorpe voor de periode 1995-2014.Figuur 3. Koudegetal volgens Hellmann in Vlissingen en Westdorpe voor de periode 1995-2014.

Het voorjaar was extreem zacht en zonnig. Dat gold vooral voor maart, maar ook, zij het in iets minder mate, voor april. Beide maanden waren vrij droog. Mei was in alle opzichten een normale maand.

De zomer was in Zeeland qua temperatuur gemiddeld (Figuur 4), maar de verschillen tussen de afzonderlijke maanden waren groot. Juni was vrij warm en vrij zonnig met in Zeeland een normale hoeveelheid neerslag. Juli gaf een normale hoeveelheid zon en neerslag te zien maar was zeer warm, vooral de tweede helft. Dat gold ook nog voor de eerste dagen van augustus, maar vanaf de tweede week werd het koeler en regende het vrijwel dagelijks. Begin september knapte het weer op. Er volgde een droge periode met mooi nazomerweer.

Figuur 4. Warmtegetal volgens Hellmann in Vlssingen en Westdorpe in de periode 1995-2014.Figuur 4. Warmtegetal volgens Hellmann in Vlssingen en Westdorpe in de periode 1995-2014.