Het aantal broedparen van de Havik wordt voor 2014 geschat op 50-65 (Figuur 12). Dat is vijf paren meer dan het jaar daarvoor. Het is een gevolg van intensiever onderzoek (Walcheren en de Slikken van de Heen) maar ook van nieuwe vestigingen (Tholen en West Zeeuws-Vlaanderen). In totaal werden 32 nesten gevonden en 48 broedparen opgespoord. Het broedgeval in West Zeeuws-Vlaanderen was het eerste voor dat deelgebied.

Figuur 12. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Havik in Zeeland in de periode 1995-2014.Figuur 12. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Havik in Zeeland in de periode 1995-2014.

Een voor Zeeland recordvroege Havik was al op 14 maart met de eileg begonnen. De gemiddelde start van de eileg was met 31 maart zes dagen vroeger dan gemiddeld en het vroegste ooit (SD=10,6; N=10) (Bijlage 2). Zowel qua legselgrootte als aantal uitgevlogen jongen was 2014 voor de Havik een gunstig jaar: Gemiddeld 3,7 eieren (SD=0,5; N=13) en 2,8 jongen (SD=0,9; N=19) waren niet eerder voorgekomen.

Tijdens de eicontrole op de Bevelanden, in het Veerse Meer en in Zeeuws-Vlaanderen werden 19 eieren opgemeten van vijf complete legsels: hoogte 55,5 mm (SD=3,1), breedte 42,8 mm (SD=1,8) en inhoud 52,2 ml (SD=6,4) [1]

De einhoud was 6% lager dan het gemiddelde voor de periode 2011-2014 (N=101). Kennelijk leidt meer eieren tot gemiddeld wat kleinere eieren, zelfs in een gunstig jaar.

Laatste Haviksjong uit een broedsel van vier op een nest nabij Oostburg in West Zeeuws-Vlaanderen op 6 juni 2015. Foto: Johnny du Burck.Laatste Haviksjong uit een broedsel van vier op een nest nabij Oostburg in West Zeeuws-Vlaanderen op 6 juni 2015. Foto: Johnny du Burck.

In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de bij nesten aangetroffen prooiresten. Eksters, Kauwen, Turkse Tortels, Post- en Houtduiven waren in 2014 de belangrijkste prooien. Het overzicht heeft van het jaar vooral betrekking op vogels die broeden in de nabijheid van cultuurland. Eerder is gebleken dat Haviken die broeden in of nabij moerasgebieden veel meer watervogels en steltlopers slaan (Castelijns 2011-2014).

Tabel 3. Prooien van de Havik in Zeeland in 2014.Tabel 3. Prooien van de Havik in Zeeland in 2014.

Op 29 juni 2014 werden in de nabijheid van een Haviksnest bij Westkapelle de plukresten van een Kerkuil gevonden (FA).

In Braakman Noord mislukte een Havik voor het derde opeenvolgende jaar. De mislukkingen waren telkens een gevolg van predatie door een kraaiachtige. Zoiets is te herkennen aan de op karakteristieke wijze gekraakte eieren bij het nest (zie bijvoorbeeld Diepenbeek 1999).


 [1] Het eivolume wordt berekend met de formule volgens Hoyt (1979). De formule luidt: 0,51 x lengte [cm] x breedte [cm] x breedte [cm].