In 2014 werden 21 broedparen vastgesteld. In twaalf gevallen was zeker een nest aanwezig. Het aantal broedparen van de Boomvalk wordt geschat op 40-65 (Figuur 16). De marge is groot. Meer aandacht voor deze soort is dringend gewenst.

Figuur 16. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2014.Figuur 16. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2014.

In 2014 werd geen enkel nest gecontroleerd door het te beklimmen. Van slechts één nest is het broedsucces bekend. Het werd bepaald door herhaalde controle van op afstand (APO). Uit dit nest, dat zich bevond aan de Tweede Dijk in Sint Maartensdijk, vloog één jong uit.