In tegenstelling met 2013, toen in Zeeland 2-3 exemplaren overzomerden zijn er in 2014 slechts twee zomerwaarnemingen. Op 30 juni 2014 een vogel in vrouwkleed aan de Westhovense Weg bij Domburg (Yves van de Vijver) en een man ruiend van het eerste (bruine) naar het tweede (grijsblauwe) kleed in het verdronken Land van Saeftinghe (Henk Nijskens) op 26 juli 2014.