Start eileg (Eerste ei), aantal eieren, aantal jongen en aantal geringde jongen bij roofvogels in Zeeland in de periode 1995-2013

Wespendief
Bijlage2 1

 

Bruine Kiekendief
Bijlage2 2

 

Blauwe Kiekendief
Bijlage2 3

 

Havik
Bijlage2 4

 

Sperwer
Bijlage2 5

 

 Buizerd
Bijlage2 6

 

Torenvalk
Bijlage2 7

 

Boomvalk
Bijlage2 8

 

Slechtvalk
Bijlage2 9