In 2013 zijn voor het eerst in Zeeland jonge Wespendieven geringd. Het nest werd gevonden op 18 augustus (Willy Vink, HC). Het was dat voorjaar gebouwd door een Havik die er waarschijnlijk niet op heeft gebroed. De volgende dag werd het nest beklommen, er zaten twee jongen op. Op basis van de vleugellengte waren ze 15 en 21 dagen oud. Op 1 september werden ze geringd. Het leeftijdsverschil was toen 10 dagen (op basis vleugellengte). Het kleinste jong had dus intussen een groeiachterstand van acht dagen opgelopen. De start van de eileg werd berekend op 25 juni. Zelfs voor een Wespendief is dat laat (zie verderop). Op verzoek van Rob Bijlsma is bij de jongen DNA afgenomen. Eind oktober meldde Rob; “Jouw Wespendieven waren beide mannetjes. Het is maar dat je het weet! Erg leuk, omdat je dat ook verwacht, zelfs gezien de minieme verschillen tussen man en vrouw bij de Wespendief: late paren zouden in de energetisch goedkope sekse moeten investeren, tenzij de overlevingskansen van die sekse minder is bij een late geboorte (zoals bij Torenvalk is gebleken). Hoe dan ook, jouw vogels zijn een schitterende aanvulling vanwege hun late start. Daar hadden we er maar weinig van”.

Pas uitgevlogen Wespendief. Koewacht 8 september 2013. Foto Johnny du Burck.Pas uitgevlogen Wespendief. Koewacht 8 september 2013. Foto Johnny du Burck.

Op 8 september werd het oudste jong vliegend gezien (foto hierboven). Op 12 september werd een nacontrole uitgevoerd vanaf de grond: ouders noch jongen gezien, ook niet in de omgeving van het nest of op de grond. Door omstandigheden kon het nest pas op 30 oktober beklommen worden. Er lag alleen maar een karkas van een duif op. Bij de eerdere controles werden geelgrijze wespenbroedraten gevonden: in één daarvan imago’s van de Gewone Wesp (Pepijn Calle)

Op 8 augustus zag Luc Bekaert op 4,7 km van de broedplaats een Wespendief opvliegen met een pas uitgegraven raat in de poten die vertrok in de richting van het nest.

081 jonge wespendieven 081 Wespendief kop1
 081 Wespendief kop2  081 Wespendief veer
Linksboven twee jonge Wespendieven. Op basis van de vleugellengte zijn ze 24 en 34 dagen oud. Rechtsboven en linksonder de jongen nogmaals van dichterbij. Let op de knalgele washuid en de niervormige neusopening. Rechtsonder hongermaliën in de staart van het kleinste jong. Koewacht 1 september 2013. Foto’s Johnny du Burck.