In 2013 ging het om negen zekere broedgevallen en elf broedparen. Het aantal broedparen wordt geschat op dertien (Figuur 20). Het bolwerk van de Slechtvalk bevindt zich in het midden van Zeeuws-Vlaanderen met in een gebied van circa 150 km2 vijf paren: namelijk in Hoek, Terneuzen, Sluiskil, Axel en Sas van Gent. Dit sluit aan bij de Gentse Kanaalzone waar het gaat om 3-5 paren (Walter De Smet).

Figuur 20. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Slechtvalk in Zeeland in de periode 1995-2013.Figuur 20. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Slechtvalk in Zeeland in de periode 1995-2013.

Evenals vorige jaren wordt elk broedgeval afzonderlijk besproken. Bij vijf nesten werden prooiresten verzameld (Tabel 6).

Tabel 6. Prooien van de Slechtvalk in Zeeland in 2013. Het gaat om de locaties Axel, Sas van Gent (SvG), DOW Terneuzen, Verdronken Land van Saeftinge (Saef) en Borssele (Bors). Het betrfet alleen prooien uit de periode van 1 februari tot en met 30 juni 2013.Tabel 6. Prooien van de Slechtvalk in Zeeland in 2013. Het gaat om de locaties Axel, Sas van Gent (SvG), DOW Terneuzen, Verdronken Land van Saeftinge (Saef) en Borssele (Bors). Het betrfet alleen prooien uit de periode van 1 februari tot en met 30 juni 2013.

Dikke Toren Zierikzee. Geslaagd broedgeval. Er was heel wat voor nodig om dit aan te tonen: 11 bezoeken met in totaal circa 14 uur posten (Cock van Heukelen). Er is één jong gezien. Op 16 juni deed het vliegoefeningen en op 19 juni vloog het voor het eerst. Aannemende dat een jong vliegvlug is op 78 dagen, dit was het geval bij het nest van Axel in 2011 waarbij een webcam stond, is het eerste ei in Zierikzee gelegd op 2 april.

Cargill Sas van Gent. Het paar was tijdens het broedseizoen aanwezig. Op 21 april werd in de kast gekeken. Beide ouders alarmeerden, maar er was geen legsel. Daarna is nog wel eens een ouder gezien, maar binding met de kast was er niet meer. In een op die dag verzamelde braakbal zat een steentje van 7,2 x 6,9 x 3,3 mm. Op deze locatie is sinds 2004 steeds Slechtvalkenpaar aanwezig. Enkel in 2012 vlogen jongen uit.  

Centrale Borssele. Er werden drie eieren gelegd en er is één jong (mannetje) uitgevlogen. Het eerste ei was van 21 maart.

DOW Terneuzen (Hoek). Het paar in deze nestkast produceerde vier eieren en bracht vier jongen groot. Het eerste ei was van 19 maart.

Jonge Slechtvalk van 18 dagen. DOW Terneuzen 18 mei 2013. Foto: Timo Jansen.Jonge Slechtvalk van 18 dagen. DOW Terneuzen 18 mei 2013. Foto: Timo Jansen.

Hooge Platen Breskens. Wel waarnemingen tijdens het broedseizoen, maar minder dan in andere jaren. Er is geen broedaanwijzing (Fred Schenk).

Lange Jan Middelburg. Er is veel discussie geweest over een foto van Mario van Antwerpen met daarop twee Slechtvalken zittend op de Lange Jan. De foto is van 12 juni 2013 (zie hieronder). Leden van de Vogelwerkgroep Walcheren menen dat het om een adult en een tweede kalenderjaar gaat. De foto is voorgelegd aan vier leden van de Werkgroep Slechtvalk Nederland. Zij gaven unaniem aan dat het op de foto om een juveniel en een adult gaat. Peter van Geneijgen schreef: “De vogel rechtsonder is in adult kleed. Ik zie rui in de handpennen waarbij beide generaties veren adult zijn. Die vogel is dus ouder dan 2kj. De vogel linksboven is juveniel en er is niets te zien van rui. Een 2kj moet op 12 juni al voor een groot deel in adult kleed zijn. Het is dus een 1kj.” Er is daardoor maar één conclusie mogelijk; een geslaagd broedgeval. Volgens Marco van Antwerpen zou het gaan om minimaal twee jongen. Op de foto, die werd gemaakt op 12 juni, is het jong vliegvlug. Vanaf wanneer is onbekend. Het betekent dat het eerste ei werd gelegd op 26 maart of vroeger. 

Slechtvalk Lange Jan 1 Slechtvalk Lange Jan 2 Slechtvalk Lange Jan 3

Links twee Slechtvalken op de Lange Jan Middelburg, midden en rechts uitsneden hiervan. De vogel in het midden is een juveniel en de vogel rechts een adult. Middelburg 12 juni 2013. Foto’s: Marco van Antwerpen.

Watertoren Axel (waarnemingen via webcam). Het eerste ei werd gelegd op 5 maart om 12:54u, het tweede ei op 7 maart om 18:48u (53:54u na het vorige), het derde ei om 10 maart om 1:31u (54:43u na vorig) en het vierde ei op 12 maart om 10:09u (56:38u na het vorige). Op 21 maart vond nog copulatie plaats. Dat is negen dagen na het laatst gelegde ei. Er kwamen maar twee eieren uit. Het eerste ei na 38 dagen en 12-15u. Eén van de twee eieren lag er nog toen op 8 mei de jongen werden geringd. Het werd geopend en bleek onbevrucht. Tijdens het ringen bleek dat het om een mannetje (jongste van de twee) en een vrouwtje ging. Op 20 mei is het mannetje uitgevlogen, hij was toen 34 dagen oud. Het vrouwtje vloog één dag later uit en was toen 37 dagen oud.

Slechtvalk op de watertoren van Axel. Foto: Co van Meurs.Slechtvalk op de watertoren van Axel. Foto: Co van Meurs.

Tussen 16 en 22 maart was er soms wat gedoe met een vreemde valk. Hoewel hierdoor op 22 maart  gedurende 1,5 uur niet werd gebroed, was deze verstoring niet verontrustend. In 2012 mislukte het broedgeval door gedoe met andere valken (Castelijns 2103).

Op 12 maart werd er gebroed terwijl de bodem van de kast bedekt was met een dun laagje sneeuw (foto’s hieronder).

 089 Slechtvalk sneeuw 2  089 Slechtvalk sneeuw 1

Slechtvalklegsel in de sneeuw Axel 12 maart 2013. Foto’s Natuur­kanaal.

Yara Sluiskil. Op 1 juni werd door Mario Kesteleyn een in het donker op de grond zittend jong opgepakt en naar vogelasiel De Mikke gebracht. Marga de Jonge, die daar werkt, nam de andere dag contact met de auteur op. Besloten werd de vogel zo snel mogelijk te lossen. Dat gebeurde op 3 juni. Het jong (het was een mannetje) werd na ringen, wegen en meten op een net buiten het fabrieksterrein staande treinwagon gezet. Na een kwartier ging hij op de rails zitten en kort daarna vloog hij naar een gebouw op het terrein. Een paar dagen later zat hij samen met een ander jong op een hoge toren. Op het moment van ringen was het jong 44 dagen oud. Als dit het oudste jong was, vond de start van de eileg plaats op 12 maart.

Zevenaarhaven Terneuzen. Evenals vorig jaar zijn er minimaal twee jongen uitgevlogen (Eric Dekker, Wilfried Mahu). De nestkast hangt op een onbereikbare plaats (indertijd opgehangen met een hoogwerker) en is daardoor niet goed controleerbaar.

Televisietoren Goes. In de winter van 2012 werd een kast geplaatst. Voorjaar 2013 was de kast door een paar Slechtvalken bezet. Op 3 april werd ze gecontroleerd: twee bebroede eieren. Door de eieren te wegen en rekening te houden met het gewichtsverlies per dag, stelde Martin Mollet vast dat ze op dat moment 9-10 dagen bebroed waren. Dat betekent dat het eerste ei op 24 maart was gelegd. Op 2 mei was het legsel verlaten. Er lag nog een koud ei in de kast (Paul Beenen, Cees Lavooy).

Radartoren bij het Verdronken Land van Saeftinghe. De toren is moeilijk bereikbaar, de nestplaats in het geheel niet. Vanaf de winter waren er geregeld Slechtvalken te zien. Op 15 juni werd er gealarmeerd en lagen er prooiresten. Op 23 juni vloog een ouder met prooi naar de toren en op 17 juli waren drie valken met elkaar aan het dollen. Ze doken naar elkaar en volgden elkaar in de vlucht. Door tegenlicht was niet te zien of het om jonge vogels ging. De conclusie luidt: broedgeval, maar broedsucces onduidelijk (Marc Buise, Pepijn Calle, Wannes Castelijns).

Markiezaatsmeer. Geen gegevens.