In 2012 werden 30 nesten en in totaal 35 broedparen opgespoord. Ondanks dat het aantal opgespoorde broedparen wat lager ligt dan in 2012, komt de schatting hoger uit omdat van een aantal ‘vaste’ broedplaatsen gegevens ontbreken terwijl nieuwe broedplaatsen in gebruik werden genomen. Het totaal voor Zeeland wordt geschat op 45-60 broedparen (Figuur 13). In Zeeuws-Vlaanderen heeft de soort inmiddels vaste voet aan wal gekregen In 2013 werd voor het eerst met succes gebroed. In Braakman Zuid zijn van een nest vier jongen uitgevlogen: drie vrouwtjes en één mannetje. Er waren nog vijf broedparen. Van twee paren is alleen hun aanwezigheid bekend en de andere drie mislukten.

 Figuur 13. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Havik in Zeeland in de periode 1995-2013 Figuur 13. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Havik in Zeeland in de periode 1995-2013

Gemiddeld begonnen Haviken op 10 april met de eileg (SD=6,4; N=11). Dat is vier dagen later dan normaal (Bijlage 2). De legselgrootte was met 3,1 wat lager dan gemiddeld (SD=0,8; N=14) en het aantal uitgevlogen jongen was met 2,1 normaal (SD=1,1; N=11). Zelfs een krachtpatser als de Havik had dus te lijden van de ongunstige weersomtandigheden.

Tijdens de eicontrole op de Bevelanden en het Veerse Meer werden 17 eieren van vijf complete legsels opgemeten: hoogte 56,5 mm (SD=2,9), breedte 43,5 mm (SD=1,8) en inhoud 54,8 ml (SD=7,1).

Jonge Haviken op een nest bij Rilland Bath met twee niet aangevreten Mollen op 6 juni 2013. Foto Izak Quist.Jonge Haviken op een nest bij Rilland Bath met twee niet aangevreten Mollen op 6 juni 2013. Foto Izak Quist.

In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de bij nesten aangetroffen prooiresten. Post- en Houtduiven zijn de belangrijkste prooien, maar er worden ook flink wat kraaiachtigen gegrepen.

Tabel 2. Prooien van de Havik in Zeeland in 2013.Tabel 2. Prooien van de Havik in Zeeland in 2013.

Op 8 april 2013 werden de resten van een geplukte Buizerd op 10 m van Haviksnest in de Boswachterij Schouwen gevonden (Bert Kleijn) en op 16 mei bij hetzelfde nest een Roerdomp en een Velduil (Bert Kleijn, Floor Arts en Mark Hoekstein).

Op 6 juni 2013 vond Rinus Sinke een juveniele Torenvalk op het nest van een Havik bij Kruiningen en op dezelfde dag troffen Rinus Sinke en Izak Quist twee niet opgegeten mollen aan op een nest bij Rilland-Bath (zie foto hierboven).

Op de Schotsman in het Veerse Meer werd tussen 15 april en 22 mei een nest vijf keer gecontroleerd, drie keer vanaf de grond en twee keer door het te beklimmen (20 en 27 april). Op 27 april zat een ouder in broedhouding op het nest, maar waren er geen eieren. Op 12 en 22 mei werden geen ouders meer waargenomen (Mark Hoekstein, Wannes Castelijns).