In 2013 werden slechts twee nesten gecontroleerd: bij Westdorpe en bij Heinkenszand. Het ging respectievelijk om een twee en een drielegsel. Het nest bij Westdorpe mislukte. Uit het nest bij Heinkenszand vlogen drie jongen uit (zie foto’s). De jongen werden op 17 augustus geringd. Met behulp van de vleugellengte werd berekend dat de het eerste ei op 14 juni werd gelegd. Twee dagen later dan voor een Zeeuwse Boomvalk normaal.

 088 Boomvalken nest2  088 Boomvalken nest1
Twee keer dezelfde drie jongen van de Boomvalk op een nest nabij Heinkenszand op 5 augustus 2013. De jongen zijn 18-21 dagen oud en zijn alle drie uitgevlogen. Foto’s: Peter Boelée & Izak Quist.

 

Het aantal broedparen van de Boomvalk wordt geschat op 35-65 (Figuur 19). De marge is groot. Meer aandacht voor deze soort is dringend gewenst.

Figuur 19. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2013.Figuur 19. Aantal nesten, broedparen en aantalsschatting van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2013.