Start eileg (Eerste ei), aantal eieren, aantal jongen en aantal geringde jongen bij roofvogels in Zeeland in de periode 1995-2013

Wespendief
bijlage2 1

Bruine Kiekendief
bijlage2 2

Blauwe Kiekendief
bijlage2 3

Havik
bijlage2 4

Sperwer
bijlage2 5

 Buizerd
bijlage2 6

Torenvalk
bijlage2 7

Boomvalk
bijlage2 8

Slechtvalk
bijlage2 9