In 2012 werden 40 Sperwernesten gevonden. Het aantal nesten en paren samen kwam uit op 44. De Zeeuwse populatie wordt geschat op 110-180 (Figuur 13). Het aantal broedparen neemt al een paar jaar af. Concurrentie met de Havik is in het noordelijk deel van Zeeland een van de oorzaken, maar waarschijnlijk speelt ook predatie van eieren door kraaiachtigen een rol in ieder geval in Zeeuws-Vlaanderen want daar kwam de Havik tot vorig jaar niet als broedvogel voor (Castelijns 2011, 2012).

Figuur 13. Aantal broedparen van de Sperwer in Zeeland in de periode 1995-2012.Figuur 13. Aantal broedparen van de Sperwer in Zeeland in de periode 1995-2012.

Bij de eicontrole in Zeeuws-Vlaanderen werden 16 eieren van vier complete legsels opgemeten: hoogte 40,2 mm (SD=1,8), breedte 32,0 mm (SD=1,1) en inhoud 21,5 ml (SD=1,9).

In 2012 begonnen Sperwers gemiddeld op 1 mei met de eileg (SD=7; N=11). Dat is twee dagen vroeger dan gemiddeld. Het aantal eieren was met 4,0 gemiddeld (SD=1,0; N=12) en het aantal jongen met 3,0 10% lager dan gemiddeld (SD=1,0; N=21). Evenals de Bruine Kiekendief, de Buizerd en de Torenvalk heeft de Sperwer last gehad van het slechte weer. Daardoor zijn er minder jongen uitgevlogen dan op basis van het aantal eieren zou kunnen worden verwacht.

Adulte vrouw Sperwer met Postduif. West Zeeuws-Vlaanderen 1 februari 2013. Foto Johnny du Burck.Adulte vrouw Sperwer met Postduif. West Zeeuws-Vlaanderen 1 februari 2013. Foto Johnny du Burck.

In Tabel 4 wordt een overzicht gegeven van alle in Zeeuws-Vlaanderen in 2012 verzamelde prooiresten. Bijzondere prooien waren Watersnip, Gierzwaluw, Goudhaan, Boomkruiper en een Kanarie (geelwit ex.).

Tabel 4. Prooien en prooiresten op en bij Sperwernesten in Zeeuws-Vlaanderen in 2012.Tabel 4. Prooien en prooiresten op en bij Sperwernesten in Zeeuws-Vlaanderen in 2012.