• BRUIN M.P. DE, WILDEROM M.H. 1961. Tussen Afsluitdammen en Deltadijken. I. Noord-Beveland. Geschiedenis van strijd, nederlaag en overwinning op het water. ). Eigen uitgave, Vlissingen.
 • BIJLSMA R.G. 1993. Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels. Schuyt en Co, Haarlem.
 • BIJLSMA R.G. 1997. Handleiding veldonderzoek roofvogels. KNNV Uitgeverij/Vogelbescherming Neder┬Čland/Werkgroep Roofvogels Nederland. Utrecht/Zeist/Appelscha.
 • BIJLSMA R.G. 1994. Als je verenpak maar goed zit: regen, wespen. Wespendieven en veergroei. De Takkeling 2 (1): 25-27.
 • BIJLSMA R.G. 2008. Aanvallende roofvogels en mensen. De Takkeling 16 (3): 208-218.
 • BIJLSMA R.G. 2012. Voedsel van Nederlandse Torenvalken Falco tinnunculus in de afgelopen eeuw. Takkeling 20 (3): 255-271.
 • CASTELIJNS H., & CASTELIJNS W. 2008. Het overwinteren van de Bruine Kiekendief in Zeeland. Limosa 81: 41-49.
 • CASTELIJNS H. 1996-2011 (in serie). Jaarverslag Werkgroep Roofvogels Zeeland 1995-2007. Werkgroep Roofvogels Zeeland. Eigen uitgave: http://www.roofvogelszeeland.nl.
 • CASTELIJNS H., VAN KERKHOVEN WALTER & POORTVLIET JAAP. 2010. Trends bij de Bruine Kiekendief Circus aeruginosus als broedvogel in Zeeuws-Vlaanderen. Takkeling 18 (1): 61-82.
 • CRAMP S & SIMMONS K.E.L. 1980. Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Paleatric. Volume 2. Oxford University Press. Oxford/London/New York.
 • SEVINK H. & BIJLSMA R.G. 2013. Hardlopers in het vizier: aanvallende Buizerds Buteo buteo in Nederland. Takkeling 21 (1): 57-64.
 • VILLAGE A. 1990. The Kestrel. T& A.D. Poyser, London.
 • WILDEROM M.H. 1964. Tussen Afsluitdammen en Deltadijken. II. Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland, Tholen en St.-Philipsland). Eigen uitgave, Vlissingen.
 • Wilderom M.H. 1968. Tussen Afsluitdammen en Deltadijken. III. Midden-Zeeland (Walcheren en Zuid-Beveland) ). Eigen uitgave, Vlissingen.
 • WILDEROM M.H. 1973. Tussen Afsluitdammen en Deltadijken. IV. Zeeuwsch-Vlaanderen. ). Eigen uitgave, Vlissingen.