Sinds het ontstaan van Werkgroep Roofvogels Zeeland in november 1994 is vrijwel jaarlijks een verslag opgesteld over broedende (dag)roofvogels in Zeeland. Dit is het zestiende verslag (de jaren 2002-2003 en 2009-2010 zijn samengevoegd). Voor eerdere verslagen zie Jaarverslagen.

In dit verslag is het hoofdstuk ‘Het Zeeuwse landschap’ herschreven. De vorige beschrijving was van 2001, hoog tijd dus!

In tegenstelling tot eerdere jaarverslagen worden in dit verslag de exacte provinciegrenzen aangehouden. De Tabellen en grafieken zijn daarop gecorrigeerd. Dat is gedaan omdat het naar verhouding (te) veel moeite kostte om gegevens van buiten de provinciegrenzen te pakken te krijgen (Markiezaat- en Zoommeer) en daar bovendien nauwelijks broedbiologisch onderzoek plaatsvindt (Markiezaat- en Zoommeer en Grevelingenmeer).

Zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt ook deze keer weer een overzicht gegeven van het aantal broedparen per regio, de start van de eileg, het aantal eieren, het broedsucces, het voedsel en bijzondere waarnemingen.

Ook is er weer een overzicht van de geconstateerde gevallen van roofvogelvervolging. Roofvogelvervolging is zeer moeilijk op te sporen. Het overzicht is daarom maar het topje van de ijsberg.

Henk Castelijns, Philippine 24 februari 2013.

Onderzoekswensen

  • Bruine Kiekendief. Oorzaken mislukkingen hard maken, op graanbroeders letten, herkomst overwinteraars vaststellen en leeftijd en geslacht overwinteraars hard maken.
  • Havik. Onderzoek naar prooien en meer nestcontroles op Schouwen-Duiveland en Walcheren.
  • Sperwer. Oorzaken mislukkingen vaststellen, meer nestcontroles in verband met grotere steekproef broedbiologisch onderzoek en aantal vaste proefvlakken jaarlijks op nesten uitkammen.
  • Buizerd. Geen speciale wensen.
  • Torenvalk. Op systematische wijze prooiresten onderzoeken in braakballen.
  • Boomvalk. Meer nestcontroles in verband met grotere steekproef broedbiologisch onderzoek.
  • Slechtvalk. Opsporen broedparen bij hoge gebouwen en hoogspanningsmasten met speciale aandacht voor industriële installaties en kerken.
  • Wespendief. Blijf alert!
  • Monitoring potentiële prooien. Meer telroutes Haas, Konijn en Fazant en een Veldmuizentrend.

De Boomvalk is het stiefkindje van de Zeeuwse Roofvogelaars. Oude Dijk, Oud Vossemeer 30 juni 2013. Foto Dick Gunst.De Boomvalk is het stiefkindje van de Zeeuwse Roofvogelaars. Oude Dijk, Oud Vossemeer 30 juni 2013. Foto Dick Gunst.