In 2012 werden 250 broedparen van de Buizerd opgespoord en in 199 gevallen ook het nest. Het aantal broedparen wordt geschat op 315-400 (Figuur 14). De schatting valt hoger uit dan het jaar daarvoor vanwege intensiever onderzoek op Walcheren en Zuid-Beveland. In het eerste gebied werden in 2011 10 broedparen vastgesteld en 38 in 2012. De schatting is daardoor voor dit gebied verhoogd van 15-30 naar 40-45 broedparen. Voor Zuid-Beveland werden in 2011 29 broedparen gemeld en 45 in 2012. De schatting ging daardoor van 30-35 naar 50-60.

Figuur 14. Aantal broedparen van de Buizerd in Zeeland in de periode 1995-2012.Figuur 14. Aantal broedparen van de Buizerd in Zeeland in de periode 1995-2012.

Tijdens de eicontrole werden in Zeeuws-Vlaanderen 73 eieren van 26 complete legsels opgemeten: hoogte 55,4 mm (SD=2,6), breedte 44,1 mm (SD=1,90) en inhoud 55,7 ml (SD=6,3). Bij Hoek (MZV) was één van de vier eieren een dwergei: hoogte 43,2 mm, breedte 25,8 mm en inhoud 25,6 ml.

In 2012 begonnen Buizerds gemiddeld op 3 april met de eileg (SD=7,4; N=39). Dat is een dag eerder dan gemiddeld. Het aantal eieren was met gemiddeld 2,8 (SD=0,6; N=37) het hoogste sinds 2000 (eerste jaar met relevante steekproef). Gemiddeld leggen Buizerds 2,6 eieren. Het verschil lijkt klein, maar geen enkel éénlegsel en drie vierlegsels duiden op een bovengemiddeld jaar (Bijlage 2). Het aantal jongen was met 2,2 (SD=0,8 ; N=86) gemiddeld. Na zo’n goede start zou je meer verwachten. Vanwege het slechte weer in de periode dat de jongen op het nest zaten, was er veel uitval.

Juveniele Buizerd loerend naar een prooi op de Austerlitzdijk bij Zuidzande op 1 augustus 2010. Juveniele Buizerds hebben lengte-strepen op de borst (adulte dwarsstrepen) en de vleugeldekveren hebben witte toppen. Foto Johnny du Burck.Juveniele Buizerd loerend naar een prooi op de Austerlitzdijk bij Zuidzande op 1 augustus 2010. Juveniele Buizerds hebben lengte-strepen op de borst (adulte dwarsstrepen) en de vleugeldekveren hebben witte toppen. Foto Johnny du Burck.

Een overzicht van de in 2012 in Zeeuws-Vlaanderen op systematische verzamelde prooien wordt gegeven in Tabel 5. Konijn, Haas, Fazant, duiven en muizen (vooral Veldmuizen) waren de belangrijkste prooien. Opmerkelijke prooien waren Torenvalk (adult), Pimpelmees en Eekhoorn.

Tabel 5. Pluk- en prooiresten van de Buizerd in Zeeuws-Vlaan¬deren in 2012. PL is plukrest (inclusief hele prooien) en BB is braakbal.Tabel 5. Pluk- en prooiresten van de Buizerd in Zeeuws-Vlaan¬deren in 2012. PL is plukrest (inclusief hele prooien) en BB is braakbal.

Bij Rilland werden door Rien Weststrate op 28 juni negen niet aangevreten mollen op één nest aangetroffen. Kennelijk is het niet gemakkelijk door het taaie vel van een Mol te komen.

In de Visartpolder bij Sluiskil was tijdens de nacontrole van een Buizerd op 18 juni een man aanwezig met een fototoestel. De ouders alarmeerden heftig. De man sprak me aan en zei dat hij een paar keer was aangevallen tijdens het racefietsen. Hij wilde een foto maken van de aanvallende Buizerd en was verbaasd dat hij staand onder het nest niet werd aangevallen. Ik vertelde hem dat we bij het nest geklommen waren om de jongen te ringen en ook wij niet werden aangevallen. Hij keek me ongelovig aan. Ik vertelde hem dat ik best wilde aannemen dat hij aangevallen was en legde hem uit onder welke omstandigheden Buizerds zoiets doen. Ik raadde hem aan, als hij opnieuw aangevallen wilde worden, heen en weer te gaan rennen of met de racefiets terug te komen. Foto’s maken is er dan helaas niet bij. Ik vertelde hem ook dat de jongen bijna zouden uitvliegen en dat het aanvallen dan zou stoppen (HC).

Bij (schijn)aanvallen van Buizerds gaat het bijna altijd om personen die zich in kleurige outfit snel voortbewegen. Gewone wandelaars hebben van een Buizerd bijna nooit last. Ook een nestcontroleur niet, zelfs niet als hij naar het nest klimt (Bijlsma 2008, Sevink & Bijlsma 2013). Op dezelfde locatie was in 2010 ook een aanvallende Buizerd aanwezig, die haalde zelfs de krant. Waarschijnlijk ging het beide jaren om hetzelfde exemplaar, een zeer donker gekleurd vrouwtje. In 2011 werd op deze locatie niet (succesvol) gebroed en waren er daardoor geen aanvallen (HC).

Bij Hoek werden bij een nest met drie jongen op 2 juni en 27 juni drie alarmerende ouders gezien. Het gaat om hetzelfde nest als met het dwergei (zie hierboven).

`Buizerdnest (in tweede boom van links) aan de Sint Jozefstraat bij Hengstdijk op 17 mei 2012. Het nest zat langs een doorgaande weg op 22 m hoogte. Op 30 april lagen er drie eieren in. Op 17 mei zat een ouder nog op het nest. Daarna is het misgegaan. Op 8 juni was het nest niet meer bezet. Foto HC.Buizerdnest (in tweede boom van links) aan de Sint Jozefstraat bij Hengstdijk op 17 mei 2012. Het nest zat langs een doorgaande weg op 22 m hoogte. Op 30 april lagen er drie eieren in. Op 17 mei zat een ouder nog op het nest. Daarna is het misgegaan. Op 8 juni was het nest niet meer bezet. Foto HC.