De Boomvalk is het stiefkindje van de Zeeuwse Roofvogelaars. Er worden niet eens jaarlijks nesten beklommen en ook het aantal controles van nesten vanaf de grond is marginaal. In 2012 was er dan wel weer een nestcontrole en werden zelfs drie jongen geringd (zie foto). Het paar was op 10 juni met de eileg gestart en de jongen zijn op 18 juni uitgevlogen (Wannes Castelijns).

Drie 4-6 dagen oude Boomvalken op een oud kraaiennest bij ’s-Heer Abtskerke op 17 juli 2012. Foto Chiel Jacobusse en Wannes Castelijns.Drie 4-6 dagen oude Boomvalken op een oud kraaiennest bij ’s-Heer Abtskerke op 17 juli 2012. Foto Chiel Jacobusse en Wannes Castelijns.

In 2012 werden 20 broedparen opgespoord en in tien gevallen was er zeker een nest. Het aantal broedparen wordt geschat op 35-60. Het aantal broedparen lijkt stabiel (Figuur16). Meer onderzoek naar deze soort is dringend gewenst.

Figuur 16. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2012.Figuur 16. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2012.

Van geen enkel nest is de legselgrootte bekend en van maar drie nesten het precieze aantal uitgevlogen jongen; 3, 3 en 4.

Eén van de jongen van het nest bij 's Heer Abtskerke, qua leeftijd de middelste en op dat moment circa 13 dagen oud, was op 25 juli uit het 17 m hoge nest gevallen. Het is onmiddellijk teruggezet en later gewoon uitgevlogen (Lennart Verheuvel, Wannes Castelijns).