Vossenburchten in en nabij Het Verdronken Land van Saeftinghe tijdens het broedseizoen van 2012.

BijGegevens verzameld tijdens integrale broedvogelkartering in 2012 (Marc Buise, Pepijn calle & Wannes Castelijns). Gegevens verzameld tijdens integrale broedvogelkartering in 2012 (Marc Buise, Pepijn calle & Wannes Castelijns).